System komunikacji wykorzystujący bezprzewodowe sieci niespójne w sytuacjach kryzysowych. Communication system dedicated to crisis situation based on the concept of wireless delay and disruptive tolerant network

Piotr Pałka , Radosław Olgierd Schoeneich

Abstract

Nowadays, the need for the use of communications systems in emergency situations is obvious. Communication inability among different rescue teams considerably impedes and slows the rescue action, which is particularly severe and visible in specific applications such as industrial disasters. In such scenarios, it often turns out that the traditional telecommunications systems do not provide adequate communications capabilities as a result of damage or overloading infrastructure. This paper presents the concept of inconsistent application of DTN (Delay and Disruptive Tolerant Networks) communications system in specific industrial crisis in the mines or power plants. These are dangerous places, especially important for the economy, but very vulnerable to terrorist attacks. DTN networks are promising and rapidly growing field of modern telecommunications. They are based on the concept of ad-hoc networks, i.e. networks consisting of nodes with high mobility, combined with the specific locations and nature of industrial disasters, causing inconsistency in the structure of telecommunications networks. The solution is to provide communication through the store, carry and forward of the data packets, among the mobile nodes of the inconsistent network. Data packets transmission is provided by the so-called nodes ferries.
Author Piotr Pałka (FEIT / AK)
Piotr Pałka,,
- The Institute of Control and Computation Engineering
, Radosław Olgierd Schoeneich (FEIT / IT)
Radosław Olgierd Schoeneich,,
- The Institute of Telecommunications
Journal seriesRynek Energii, ISSN 1425-5960
Issue year2013
Vol106
No3
Pages9-13
Publication size in sheets0.5
ConferenceVII Konferencja Zarządzanie Energią i Teleinformatyką (ZET 2013), 20-02-2013 - 22-02-2013, Nałęczów, Polska
Keywords in Polishsytuacja kryzysowa, sieć bezprzewodowa, sieć o strukturze niespójnej, DTN
Keywords in Englishcrisis situation, wireless network, delay and disruptive tolerant network, DTN
ASJC Classification2100 General Energy; 2600 General Mathematics
Abstract in PolishW dzisiejszych czasach konieczność zastosowania systemów komunikacyjnych w sytuacjach kryzysowych jest oczywista. Brak możliwości komunikacji zespołów ratowniczych znacząco utrudnia i spowalnia prowadzenie akcji ratunkowych, co jest szczególnie dotkliwe i widoczne w specyficznych zastosowaniach jak katastrofy przemysłowe. W takich scenariuszach często okazuje się, że tradycyjne systemy telekomunikacyjne nie zapewniają dostatecznych możliwości komunikacyjnych w wyniku zniszczenia bądź przeciążenia infrastruktury telekomunikacyjnej. W artykule przedstawiono koncepcję zastosowania bezprzewodowych sieci niespójnych DTN (ang. Delay and Disruptive Tolerant Networks) dla systemu komunikacji w specyficznych przemysłowych sytuacjach kryzysowych w kopalniach lub elektrowniach. Są to miejsca niebezpieczne, szczególnie ważne dla gospodarki oraz narażone na ataki terrorystyczne. Sieci DTN są obiecującą i dynamicznie rozwijającą się dziedziną nowoczesnej telekomunikacji. Opierają się one o koncepcję sieci ad-hoc, tj. sieci złożonych z węzłów o dużej mobilności, co w połączeniu ze specyfiką miejsc i charakterem katastrof przemysłowych, powoduje niespójność struktury sieci telekomunikacyjnych. Właściwym rozwiązaniem jest zapewnienie komunikacji przez przenoszenie i przekazywanie wiadomości między elementami niespójnymi sieci. Przenoszenie wiadomości realizowane jest przez tzw. węzły nośniki.
URL http://www.kaprint.pl/content/system-komunikacji-wykorzystuj%C4%85cy-bezprzewodowe-sieci-niesp%C3%B3jne-w-sytuacjach-kryzysowych-0
ProjectThe Develpment of Digital Communicatios. Project leader: Lubacz Józef, , Phone: 22 234 65 31, start date 04-05-2012, planned end date 31-03-2013, end date 31-12-2013, IT/2012/statut, Completed
WEiTI Działalność statutowa
Languagepl polski
File
Schoenaich Pałka ZET'13.pdf 183.53 KB
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 02-02-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 02-02-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2013 = 0.569; WoS Impact Factor: 2010 = 0 (2)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?