Wykorzystanie niskotemperaturowego ciepła odpadowego spalin z bloku ciepłowniczego

Kamil Futyma , Marcin Wołowicz , Jarosław Milewski , Wojciech Bujalski , Janusz Lewandowski

Abstract

Przedstawiono analizę wykorzystania niskotemperaturowego ciepła odpadowego będącego wynikiem dodatkowego schłodzenia spalin zza kotła energetycznego. Analiza dotyczy bloku ciepłowniczego klasy 100 MW. Przedstawiono przegląd możliwych sposobów zagospodarowania tego ciepła oraz fizyczno-techniczne uwarunkowania jego wykorzystania. Zaprezentowano model ciepłowniczego bloku parowego zbudowanego w komercyjnie dostępnym oprogramowaniu. Wyniki otrzymane za pomocą modelu porównano z rzeczywistymi danymi doświadczalnymi. Przedstawiono możliwości wykorzystania ciepła niskotemperaturowego oraz charakterystyki bloku w zmienionych warunkach pracy po ich zastosowaniu.
Author Kamil Futyma (FPAE / IHE)
Kamil Futyma,,
- The Institute of Heat Engineering
, Marcin Wołowicz (FPAE / IHE)
Marcin Wołowicz,,
- The Institute of Heat Engineering
, Jarosław Milewski (FPAE / IHE)
Jarosław Milewski,,
- The Institute of Heat Engineering
, Wojciech Bujalski (FPAE / IHE)
Wojciech Bujalski,,
- The Institute of Heat Engineering
, Janusz Lewandowski (FPAE / IHE)
Janusz Lewandowski,,
- The Institute of Heat Engineering
Journal seriesRynek Energii, ISSN 1425-5960, (B 10 pkt)
Issue year2011
Vol96
No5
Pages74-79
ASJC Classification2100 General Energy; 2600 General Mathematics
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Publication indicators Scopus Citations = 2; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2011 = 1.312; WoS Impact Factor: 2010 = 0 (2)
Citation count*2 (2020-02-18)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?