Konkurencyjność ekonomiczna źródeł rozproszonych w stosunku do systemów obecnie występujących

Wojciech Bujalski

Abstract

The article presents the results of research on sources of el ectricity and heat that would be used in distributed generation. The main element of the analysis is the comparison between energy systems based on distributed generation and the existing sy stems based on large centralized facilities. Solutions for distributed generation, includ ing fuel cells as a future source of electricity and heat, are presented by the author
Author Wojciech Bujalski (FPAE / IHE)
Wojciech Bujalski,,
- The Institute of Heat Engineering
Journal seriesArchiwum Energetyki, ISSN 0066-684X, (B 4 pkt)
Issue year2011
Vol41
No2
Pages3-13
Abstract in PolishW artykule przedstawiono wyniki badań nad źródłami energii elektrycznej i cieplnej, które to źródła byłyby stosowane w tzw. energetyce rozproszonej (an g. distributed generation – DG). Pod- stawowym elementem analizy jest porównanie systemów energ etycznych opartych o rozproszone wytwarzanie z obecnymi systemami elektroenergetycznym i c iepłowniczymi. Autor przedstawił możliwe rozwiązania takich systemów z uwzględnieniem ogni w paliwowych, jako przyszłościo- wego źródła energii elektrycznej i ciepła.
Languagepl polski
Score (nominal)4
Citation count*1 (2020-01-12)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?