Wkład kadry akademickiej Politechniki Lwowskiej dla rozwoju regionalnego II RP

Marek Jakubiak

Abstract

Rozdział dotyczy roli kadry akademickiej Politechniki Lwowskiej w rozwoju przemysłowym i gospodarczym poszczególnych regionów Drugiej Rzeczypospolitej. Sukces ekonomiczny jednostek samorządu terytorialnego był uzależniony od tego w jakim stopniu najnowsze osiągnięcia inżynierów będą mogły zostać wykorzystane dla dobra ogółu. Politechnika Lwowska dzięki staraniom władz uczelni stała się ośrodkiem akademickim, który w okresie dwudziestolecia międzywojennego systematycznie poszerzał swoje zaplecze laboratoryjne, jak i strukturę organizacyjną. Pozwalało to z jednej strony na przyspieszenie prac badawczych nad innowacyjnymi rozwiązaniami, z drugiej dawało gwarancję na utrzymywanie wysokiego poziomu kształcenia studentów. Było to bardzo korzystne, ponieważ nowe patenty po wdrożeniu mogły być wykorzystane w celu zwiększenia wydajności zakładów przemysłowych i jakości produkowanych w nich wyrobów oraz kształcenia przyszłej katedry inżynierskiej zgodnie z aktualnymi tendencjami na rynku pracy. Na szczególną uwagę zasługuje wkład kadry akademickiej z tych dziedzin techniki, które stanowiły filar gospodarki i przemysłu odrodzonego państwa- elektrotechniki, elektryki, chemii, budownictwa, komunikacji. Specjaliści z tych dyscyplin naukowych, zatrudnieni na Politechnice Lwowskiej współpracowali z różnymi zakładami i przedsiębiorstwami dzieląc się swym doświadczeniem i umiejętnościami organizacyjnymi. Działaniem tym potwierdzili zarazem, że udział kadry akademickiej w kształtowaniu infrastruktury przemysłowej kraju i trosce o stabilizację jego koniunktury gospodarczej jest nieodzowny.
Author Marek Jakubiak (FASS / DPSSFT)
Marek Jakubiak,,
- Department of Philosophy of Science, Sociology, and Fundamentals of Technology
Pages11-20
Publication size in sheets0.5
Book Kludacz Magdalena (eds.): Funkcje szkół wyższych a rozwój regionów, 2013, ul. Polna 50, 00-644 Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7814-138-9, 234 p.
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 25-09-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?