Systemy elektroniczne dla eksperymentów fizyki wielkich energii – WILGA 2013

Ryszard Romaniuk

Abstract

Traditional WILGA Symposia are held two times a year since 1998. Each year the WILGA May edition gathers around 300 young researchers active in advanced photonics and electronics systems. The paper, as each year, presents a digest of chosen technical work results shown by young researchers from different technical universities from this country during the SPIE -IEEE Wilga 2013 Symposium on Photonics and Web Engineering. Topical tracks of the symposium embraced, among others, nanomaterials and nanotechnologies for photonics, sensory and nonlinear optical fibers, object oriented design of hardware, photonic metrology, optoelectronics and photonics applications, photonics-electronics co-design, optoelectronic and electronic systems for astronomy and high energy physics experiments, CMS, ITER , JET – Joint European Torus, BRITE nanosatellite, and pi-of-the sky experiments development. The symposium is an annual summary in the development of numerable Ph.D. theses carried out in this and neighboring countries in the area of advanced electronic and photonic systems. It is also a great occasion for SPIE , IEEE , OSA and PSP students and young researchers to meet together in a large group spanning the whole country with guests from this part of Europe. A digest of Wilga references is presented.
Author Ryszard Romaniuk (FEIT / PE)
Ryszard Romaniuk,,
- The Institute of Electronic Systems
Journal seriesElektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania, ISSN 0033-2089
Issue year2013
VolLIV
No11
Pages67-75
Keywords in Polishnanomateriały, światłowody, optoelektronika, fotonika, systemy pomiarowe, astronomia, eksperymenty fizyki wielkiej energii
Keywords in Englishnanomaterials, optical fibers, optoelectronics, photonics, measurement systems, astronomy, high energy physics experiments
Abstract in PolishTradycyjne sympozja WILGA są organizowane dwa razy w roku od 1998 r. Każdego roku majowa edycja Wilgi gromadzi ok. 300 młodych uczonych aktywnych w obszarze zaawansowanych systemów elektronicznych i elektronicznych. Artykuł, tak jak w poprzednich latach, prezentuje przegląd wybranych prac przedstawianych przez młodych uczonych z wielu uczelni krajowych podczas XXXII połączonego sympozjum SPIE -IEEE WILGA 2013 pt Fotonika i Inżynieria Sieci Internet. Ścieżki tematyczne sympozjum obejmowały: nanomateriały i nanotechnologie dla fotoniki, światłowody czujnikowe i nieliniowe, zorientowane obiektowo projektowanie sprzętu, metrologia fotoniczna, zastosowania optoelektroniki i fotoniki, współprojektowanie fotoniki i elektroniki, systemy optoelektroniczne i elektroniczne dla astronomii i eksperymentów fizyki wielkich energii, eksperymenty: CMS, ITER , JET - wspólny torus Europejski, nanosatelity BRITE , postępy projektu pi-of-the-sky. Sympozjum Wilga jest dorocznym przeglądem prac doktorskich realizowanych w kraju i w krajach sąsiednich w zakresie zaawansowanych systemów fotonicznych i elektronicznych. Jest to także duża okazja dla studentów i doktorantów, oraz młodych uczonych zrzeszonych w organizacjach SPIE , IEEE , OSA, PSP, PT F, EP S do wspólnego spotkania w dużej grupie obejmującej ośrodki z całego kraju, z gośćmi z zagranicy z tej części Europy. Przedstawiono wybrane publikacja Wilgi.
Languagepl polski
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 4.0
Citation count*4 (2020-09-17)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?