Comparison of R&D Expenditures in Selected Countries

Marlena Piekut

Abstract

This paper analyzes the level of innovation expenditures and R&D fund sources in selected countries of the world in the period of 2000 – 2010. The issues presented indicate significant differences between the discussed countries with respect to the factors analyzed. The European countries at the top were apparently Finland, Denmark and Sweden. High R&D expenditures, with a significant share in business enterprise sector, and a large number of patent applications reflected on the strong economic growth in these countries. The level of R&D investments in these countries was sometimes greater than in the USA or Japan. Dynamic growth in both R&D and patent activity has also been observed in South Korea. Special attention has been paid in this paper to the new European Union members – Central Eastern European Countries. Among this group of countries Slovenia definitely had the highest position, where R&D expenditures were the largest and the structure of R&D funds by source reflected a business dominance type. Estonia, Czech Republic and Hungary were the countries ‘catching up’ – where growth in R&D expenditures has been observed as well as better dynamics of growth and higher patent activity. Romania, Bulgaria, Lithuania, Poland, Slovakia and Latvia had relatively disadvantageous situations in respect of R&D development and the innovative activity of business enterprises.
Author Marlena Piekut (CESS)
Marlena Piekut,,
- College of Economics and Social Sciences
Journal seriesComparative Economic Research. Central and Eastern Europe, ISSN 1508-2008
Issue year2013
Vol16
No3
Pages107-126
Publication size in sheets0.95
Keywords in Polishstruktura finansowania, B+R, Eurostat, sektor przedsiębiorstw, metoda Warda
Keywords in Englishfinancing structure, R & D, Eurostat, the business sector, the method of Ward
ASJC Classification2000 General Economics, Econometrics and Finance
Abstract in PolishCelem artykułu była analiza poziomu i struktury finansowania działalności badawczo-rozwojowej w wybranych krajach oraz skonfrontowanie tych wskaźników z aktywnością patentową i innowacyjnością przedsiębiorstw. Okres badawczy stanowiły lata 2000-2010. Do zobrazowania podobieństw i różnic w nakładach na działalność B+R pomiędzy analizowanymi krajami zastosowano analizę skupień metodą Warda. Poziom finansowania działalności B+R polaryzuje Europę. Kraje Europy Północnej i Europy Zachodniej charakteryzują większe nakłady na B+R i większy udział przedsiębiorców w finansowaniu tych działań. Kraje będące w czołówce to Finlandia, Dania i Szwecja. Korzystne wyniki osiągają też Niemcy i Austriacy. Rumunia, Bułgaria, Litwa, Polska, Słowacja, Łotwa i Węgry to kraje z relatywnie niekorzystną sytuacją w zakresie rozwoju działalności B+R i innowacyjności podmiotów gospodarczych. Spośród krajów wschodniego regionu zdecydowanie wyższe pozycje w tym kontekście zajmuje Słowenia. Realizacja celów polityki UE w wielu krajach jest jeszcze odległa. Dalsze analizy powinny koncentrować się na znalezieniu optymalnego poziomu inwestycji w B + R w różnych sektorach.
Languageen angielski
File
Comparative Economic Research 2013.pdf 5.03 MB
Score (nominal)15
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 31-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 15.0, 31-01-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus Citations = 2; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2013 = 0.549
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?