Rola prawa karnego w ograniczaniu patologii społecznych - analiza z uwzględnieniem wybranych koncepcji filozoficznych

Małgorzata Rzeszutko-Piotrowska

Abstract

Criminal law should be properly used as an instrument of reducing pathological phenomena. The opportunities offered by the criminal law should not be withheld, but given the mechanisms with which it has, use them rationally. The priority objective of criminal law is to respond to crime through criminal sanctions and measures. Assuming that the same goal can inspire or to social pathologies, as it seeks to eliminate the philosophy of pathology by criminalizing crimes associated with them. Therefore, in this paper will be discussed the most important issues include concepts, ,,social pathology” of criminal law and the dangers of social pathology, some philosophical concepts of contemporary social problems.
Author Małgorzata Rzeszutko-Piotrowska (FASS / DLA)
Małgorzata Rzeszutko-Piotrowska,,
- Department of Law and Administration
Pages246-265
Publication size in sheets0.95
Book Drabarek A., Król Zbigniew (eds.): Efekt Lucyfera w perspektywie naukowej. Jak nauka może uczestniczyć w odpowiedzi na pytanie: Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło?, 2013, Warszawa, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, ISBN 978-83-7523-284-4, 298 p.
Keywords in Polishpatologie społeczne; prawo karne; koncepcje filozoficzne; wartości
Keywords in Englishsocial pathologies; criminal law; concepts of philosophical; values
Abstract in PolishPrawo karne powinno być właściwie wykorzystywane jako jeden z instrumentów ograniczania zjawisk patologicznych. Z możliwości, jakie stwarza prawo karne, nie należy rezygnować, ale zważywszy na mechanizmy, jakimi ono dysponuje, należy korzystać z nich racjonalnie. Priorytetowym celem prawa karnego jest reagowanie na przestępstwa na drodze kar i środków karnych. Przyjmując, że taki sam cel może przyświecać też wobec patologii społecznych, zmierza ono podobnie jak filozofia do eliminacji patologii poprzez penalizację przestępstw z nimi związanych. W związku z tym w niniejszym opracowaniu zostaną omówione najistotniejsze kwestie dotyczące m.in. pojęcia ,,patologii społecznej”; prawa karnego a zagrożeń wynikających z patologii społecznej; wybranych koncepcji filozoficznych wobec współczesnych patologii społecznych.
Languagepl polski
File
rolaprawakarnego.pdf 2.36 MB
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 25-03-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?