Problem czynienia zła z perspektywy ekonomii

Agnieszka Tomczak

Abstract

Economics, as a science dealing with welfare creation, contributes to the reduction of evil. Its aim is to attain a better fulfillment of human needs. Hence, it prevents frustration resulting from the inability to satisfy essential needs, which, in turn, leads to humiliation and, finally, aggression. It shows the benefits of co-operation and thereby strives to achieve understanding among people. In this context co-operation and competition within the economic sector offer an alternative for evil understood as the use of violence. Rationally, which in terms of economics provides the background for optimal behaviors, is impeded by psychological factors, in particular the cognitive process limitations and excessive simplification of decision-making process.
Author Agnieszka Tomczak (FASS / DE)
Agnieszka Tomczak,,
- Department of Economics
Pages266-278
Publication size in sheets0.6
Book Drabarek A., Król Zbigniew (eds.): Efekt Lucyfera w perspektywie naukowej. Jak nauka może uczestniczyć w odpowiedzi na pytanie: Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło?, 2013, Warszawa, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, ISBN 978-83-7523-284-4, 298 p.
Keywords in Polishekonomia behawioralna, teoria gier, asymetria informacyjna
Keywords in Englishbehavioral economics, game theory, information asymmetry
Abstract in PolishEkonomia jako nauka o tworzeniu dobrobytu przyczynia się do redukcji zła, ponieważ ma za cel osiągnięcie pełniejszego zaspokojenia potrzeb ludzkich, a więc uniknięcie frustracji z powodu niemożności zaspokojenia istotnych potrzeb, prowadzącej do upokorzenia, a w efekcie agresji. Wskazuje korzyści ze współpracy, a tym samym zmierza do osiągnięcia porozumienia między ludźmi. W tym kontekście, kooperacja i konkurencja w obszarze gospodarczym stanowią alternatywę dla zła rozumianego jako stosowanie przemocy. Racjonalność z założenia będąca w ekonomii podłożem optymalnych zachowań, jest zakłócana przez czynniki psychologiczne, zwłaszcza niedoskonałości procesu poznawczego i nadmierne uproszczenie procesu podejmowania decyzji.
Languagepl polski
File
Tomczak_efekt_Lucyfera.pdf 248.11 KB
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 25-03-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?