Wielokryterialna ocena wariantów rozwiązań technologiczno-konstrukcyjnych w centrach logistycznych przy wykorzystaniu metody punktu idealnego

Mariola Violeta Książek , Michał Krzemiński

Abstract

Paper presents multicriteria assessment of logistic centres’ structure with use of ideal point method. Authors have used questionnaire to select a basic criteria group for assessment to define an importance rank of industrial buildings structure variants. The analysis model illustrates an example of assessment of logistic centres based in five main Polish cities.
Author Mariola Violeta Książek (FCE / ICE)
Mariola Violeta Książek,,
- The Institute of Civil Engineering
, Michał Krzemiński (FCE / ICE)
Michał Krzemiński,,
- The Institute of Civil Engineering
Journal seriesAutobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, ISSN 1509-5878
Issue year2013
No3
Pages741-748
Publication size in sheets0.5
ConferenceX Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans 2013 "Logistyka, Systemy transportowe, Bezpieczenstwo w transporcie", 16-04-2013 - 19-04-2013, Szczyrk, Polska
Abstract in PolishW artykule zaprezentowano wielokryterialną ocenę wybranych rozwiązań technologicznokonstrukcyjnych dla obiektów przemysłowych przy zastosowaniu metody punktu idealnego. Zaproponowana metoda umoŜliwia uporządkowanie analizowanych wariantów oraz wybór optymalnego rozwiązania, dzięki wykorzystaniu koncepcji agregacji z pojedynczym kryterium syntetycznym, usuwającej całą nieporównywalność według logiki niekompensacyjnej. Autorzy przeprowadzili badania ankietowe, w wyniku których wyselekcjonowano podstawową grupę kryteriów oceny oraz określono ich stopień waŜności w odniesieniu do rozpatrywanych wariantów rozwiązań technologiczno-konstrukcyjnych dla obiektów przemysłowych. Model analizy zaprezentowano na przykładzie oceny pięciu wybranych centrów logistycznych zlokalizowanych na terenie duŜych miast w Polsce.
Languagepl polski
File
076_Książek, Krzemiński.pdf 147.26 KB
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 4.0, 22-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 22-12-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 2.0
Citation count*3 (2020-05-19)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?