Badania właściwości fizycznych nasion rzepaku w aspekcie ich obłuskiwania

Leszek Mieszkalski, Mariusz Sarniak

Abstract

Selected physical properties of the rape seeds connected directly with seed hulling process were studied experimentally. The diameter of seeds, their mass, density, porosity of seed layer, the angle of slide, the coefficients of ecternal friction and kinetic energy restitution, compressive stress and strains were measured as affected by seed moisture content. The properties were described by regress.
Author Leszek MieszkalskiLeszek Mieszkalski,,
-
, Mariusz Sarniak IIMMariusz Sarniak,,
- Institute of Mechanical Engineering
Journal series Problemy Inżynierii Rolniczej, ISSN 1231-0093
Issue year 1998
Vol R. 6, nr 1
Pages 79-88
Keywords in Polish nasiona rzepaku, właściwości fizyczne
Keywords in English rape seeds, physical properties
Abstract in Polish Wykonano badania właściwości fizycznych nasion rzepaku w zależności od wilgotności nasion, mających bezpośredni zwizek z procesem obłuskiwania. Określono średnicę nasion, ich masę, gęstość, porowatość warstwy nasion, kąt usypu, współczynnik tarcia zewnętrznego ślizgowego, współczynnik restytucji energii kinetycznej, naprężenia ściskającego i odkształcenia. Cechy te opisano za pomocą równań regresji.
Language pl polski
Score (nominal) 5
Citation count* 0 (2014-12-11)
Share Share* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back