Technologia głę™bokiego trawienia kwarcowych struktur ś›wiatł‚owodowych na potrzeby czujnikowe

Krzysztof Krogulski , Norbert Kwietniewski , Mateusz Jakub Śmietana

Abstract

Opracowano technologię głębokiego trawienia, która została wykorzystana do wytworzenia dłu - gookresowych siatek światłowodowych (LPG). Po wprowadzeniu naprężenia rozciągającego do wyko nanej struktury zaobserwowano rezonans w spek trum transmisyjnym. Otrzymaną strukturę można wykorzystać m.in. do konstrukcji czujników lub �iltru na wybrany zakres długości fali.
Author Krzysztof Krogulski (FEIT / MO)
Krzysztof Krogulski,,
- The Institute of Microelectronics and Optoelectronics
, Norbert Kwietniewski (FEIT / MO)
Norbert Kwietniewski,,
- The Institute of Microelectronics and Optoelectronics
, Mateusz Jakub Śmietana (FEIT / MO)
Mateusz Jakub Śmietana,,
- The Institute of Microelectronics and Optoelectronics
Pages225-226
Book Kisiel Ryszard (eds.): XI Konferencja Naukowa Technologia Elektronowa, ELTE '2013, 2013, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki, ISBN 978-83-64102-00-4, 476 p.
URL http://elte.imio.pw.edu.pl/files/program_szczegolowy_elte2013.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)15
ScoreMinisterial score = 10.0, 25-09-2019, BookChapterMatConfByIndicator
Ministerial score (2013-2016) = 15.0, 25-09-2019, BookChapterMatConfByIndicator
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?