Badania doświadczalne degradacji betonu na skutek degradacji w słabych roztworach kwasów

Aniela Maria Glinicka , Katarzyna Wasilewska , Cezary Witold Ajdukiewicz

Abstract

The article presents the results of changes in the mechanical properties of selected ordinary concrete class C12/15 and C20/25 as a result of corrosion. Corrosion process carried out by immersion in a 5% hydrochloric acid solution and 5% sulfuric acid solution at 355 hours. Strength tests in the form of compression tests were carried out in a hydraulic press Amsler's. In the study, prepared charts load - abbreviation and determined strength reduction of concrete compressive sampling. We compared the results of corroded concrete samples and uncorroded. It was 18% reduction in the corroded concrete strength of 5% H2SO4 and 23% reduction in the strength of concrete corroded in 5% HCL. It was further increased deformability of corroded concrete for uncorroded. The measurement results can be used to predict the strength of concrete fall in the selected corrosive environments. This is important in assessment of the durability of concrete structures located in the described environment.
Author Aniela Maria Glinicka (FCE / ICE)
Aniela Maria Glinicka,,
- The Institute of Civil Engineering
, Katarzyna Wasilewska
Katarzyna Wasilewska,,
-
, Cezary Witold Ajdukiewicz (FCE / ICE)
Cezary Witold Ajdukiewicz,,
- The Institute of Civil Engineering
Journal seriesAutobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, ISSN 1509-5878
Issue year2013
No3
Pages245-251
Publication size in sheets0.5
ConferenceX Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans 2013 "Logistyka, Systemy transportowe, Bezpieczenstwo w transporcie", 16-04-2013 - 19-04-2013, Szczyrk, Polska
Abstract in PolishW artykule zaprezentowano wyniki badań zmian wybranych cech mechanicznych betonu zwykłego klasy C12/15 i C20/25 w wyniku korozji. Proces korozji realizowano przez zanurzenie w 5% roztworze kwasu solnego i w 5% roztworze kwasu siarkowego w czasie 355 godzin. Badania wytrzymałościowe w postaci prób ściskania przeprowadzono w prasie hydraulicznej firmy Amsler. W trakcie badań sporządzano wykresy siła - skrócenie oraz wyznaczano wytrzymałość próbek betonowych na ściskanie. Porównano wyniki badań próbek betonowych skorodowanych i nieskorodowanych. Stwierdzono 18% spadek wytrzymałości betonu skorodowanego w 5% H2SO4 oraz 23 % spadek wytrzymałości betonu skorodowanego w 5% HCL. Stwierdzono ponadto większą odkształcalność betonu skorodowanego w stosunku do nieskorodowanego. Wyniki pomiarów moŜna wykorzystać do prognozowania spadku wytrzymałości betonu w wybranych agresywnych środowiskach. Ma to znaczenie w zagadnieniach oceny trwałości konstrukcji betonowych znajdujących się w opisanych warunkach środowiskowych. WSTĘP
Languagepl polski
File
023_Glinicka, Wasilewska, Ajdukiewicz.pdf 2 MB
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 4.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?