Metoda badania wpływu nanocząstek na własności powierzchniowe monowarstwy głównego składnika surfaktantu plucnego (DPPC) w układzie wagi Langmuira-Wilhelm`ego

Dorota Kondej , Tomasz Robert Sosnowski

Abstract

This method is used to study the influence of particles of nanopowders on the surface properties of the main component of the pulmonary surfactant - dipalmitoylphosphatidylcholine (DPPC). The study consists in determining the changes in the surface pressure during the compression of DPPC monolayer formed on a surface of a suspension of the particles in saline. The assessment of the impact of nanoparticles on the surface properties of DPPC monolayer is carried out on the basis of the analysis of the compression isotherm of monolayer formed on the surface of a pure liquid phase and the compression isotherms of monolayer formed on the surface of the suspensions of various concentrations of nanoparticles.
Author Dorota Kondej - [Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (CIOP PIB)]
Dorota Kondej,,
-
- Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
, Tomasz Robert Sosnowski (FCPE / CIPE)
Tomasz Robert Sosnowski,,
- Chair of Integrated Process Engineering
Journal seriesPodstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, ISSN 1231-868X
Issue year2013
Vol76
No2
Pages143-153
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishnanocząstki, surfaktant płucny, DPPC, ciśnienie powierzchniowe, monowarstwa
Keywords in Englishnanoparticles, pulmonary surfactant, DPPC, surface pressure, monolayer
Abstract in PolishMetodę stosuje się do badania wpływu cząstek nanoproszków występujących na stanowiskach pracy na właściwości powierzchniowe głównego składnika surfaktantu płucnego – dipalmitylofosfatydylocholiny (DPPC). Badania polegają na wyznaczeniu zmian ciśnienia powierzchniowego podczas kompresji monowarstwy DPPC utworzonej na powierzchni roztworu chlorku sodu o stężeniu 9 mg/ml zawierającego badane nanocząstki. Ocenę wpływu nanocząstek na właściwości powierzchniowe monowarstwy DPPC przeprowadza się na podstawie analizy przebiegu izotermy kompresji monowarstwy utworzonej na powierzchni czystej fazy ciekłej oraz izoterm kompresji monowarstwy utworzonej na powierzchni zawiesin o różnych stężeniach nanocząstek.
Languagepl polski
File
Kondej D., Sosnowski T. - Metoda badania wpływu....pdf 398.79 KB
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 4.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?