Method for determining and statistical analysis of temperature vegetation dryness index TVDI. Study case Kampinoski National Park

Jarosław Zawadzki , Karol Przeździecki

Abstract

Artykuł prezentuje sposób wyznaczania rozkładu przestrzennego wilgotności gleby za pomocą tzw. metody trójkąta, która opiera się na analizie wykresów rozrzutu LST (Land Surface Temperature) i VI (Vegetation Index). Na podstawie wykresu rozrzutu LST i VI można wyznaczyć tzw. temperaturowo-wegetacyjny indeks suszy, TVDI (z ang. Temperature-Vegetation Dryness Index), który jest dobrą miarą wilgotności gleby dostępnej dla roślin. Celem pracy jest szczegółowe przedstawienie i porównanie trzech wariantów metody trójkąta, służącej do wyznaczania wskaźnika suszy TVDI za pomocą dwóch różnych indeksów wegetacyjnych NDVI (Normalized Difference Vagetation Index) i EVI (Enhanced Vegetation Index), ze szczególnym uwzględnieniem sposobu wyznaczania tzw. „krawędzi suchej” trójkąta. Wskaźnik suszy TVDI wyznaczono dla obszaru Kampinoskiego Parku Narodowego, otrzymując obiecujące i zgodne z literaturą wyniki. Ponadto została przeprowadzona szczegółowa analiza statystyczna wyników trzech różnych wariantów metody trójkąta. Warto zauważyć, że wilgotność gleby, a więc i jej badania, są niezwykle istotne zarówno z punktu naukowego jak i praktycznego punktu widzenia (np. zagrożenie pożarowe, rolnictwo).
Author Jarosław Zawadzki (FEE / DISEQR)
Jarosław Zawadzki,,
- Department of Informationa Science and Environment Quality Research
, Karol Przeździecki (FEE / DISEQR)
Karol Przeździecki,,
- Department of Informationa Science and Environment Quality Research
Journal seriesActa Agrophysica, ISSN 1234-4125
Issue year2013
Vol20
No3
Pages495-507
Keywords in Polishobserwacje satelitarne lasów, wilgotność gleby, metoda trójkąta, indeksy wegetacyjne, TVDI, MODIS
URL http://www.acta-agrophysica.org/en/artykul/250
Languageen angielski
File
Acta Agropysica.pdf 651.38 KB
Score (nominal)14
ScoreMinisterial score = 7.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?