Analiza pracy systemu chłodzenia adiabatycznego skraplaczy urządzeń chłodniczych

Andrzej Grzebielec , Adam Ruciński , Radosław Sosnowski

Abstract

The efficiency of refrigeration and air conditioning units depends, among other things, on the condensing and evaporating temperature of the refrigerant. The evaporation temperature is related to the process to which the device is inten-ded and in most cases it is a constant value. For air conditioning systems it will be around +5°C, for food freezing processes it can even -35°C. The condensing temperature, in the case of air condensers, depends on the temperature of the outside air. The general trend is that the higher the temperature of the air, the higher the condensing temperature, and thus the lower energy efficiency ratio EER. As part of the research, the work of the installation was analyzed in which the air is cooled adiabatically before it reaches the condenser. The analysis shows that as the temperature of the outside air increases (ie when the refrige-ration plants operate with the lowest efficiency), there is the greatest potential for efficiency improvement through adiabatic cooling. The analysis shows that for the month of July 2018 it was possible to reduce energy consumption from 12,77 % to 14,28 % depending on the analyzed device.
Author Andrzej Grzebielec (FPAE / IHE)
Andrzej Grzebielec,,
- The Institute of Heat Engineering
, Adam Ruciński (FPAE / IHE)
Adam Ruciński,,
- The Institute of Heat Engineering
, Radosław Sosnowski (FPAE)
Radosław Sosnowski,,
- Faculty of Power and Aeronautical Engineering
Other language title versionsAnalysis of the operation of the adiabatic cooling system of refrigeration’s condensers
Journal seriesChłodnictwo, ISSN 0009-4919, e-ISSN 2449-9390, (0 pkt)
Issue year2019
VolLIV
No3
Pages6-10
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishchłodzenie adiabatyczne, efektywność energetyczna, skraplacze, oszczędność energii
Keywords in Englishadiabatic cooling, energy efficiency, condensers, energy saving
Abstract in PolishEfektywność urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych uzależniona jest między innymi od temperatury skraplania i temperatury parowania czynnika chłodni-czego. Temperatura parowania związana jest z procesem, do jakiego urządzenie jest przeznaczone, i generalnie w większości przypadków jest to wartość stała. Dla układów klimatyzacji będzie to około +5°C, dla procesów zamrażania żywności może sięgać nawet -35°C. Temperatura skraplania w przypadku skraplaczy powietrznych jest uzależniona od temperatury powietrza zewnętrznego. Generalna tendencja jest taka, że im temperatura powietrza jest wyższa, tym wyższa jest też temperatura skraplania, a tym samym niższy współczynnik efektywności energetycznej urządzenia EER. W ramach badań przeanalizowano pracę instalacji, w której powietrze, zanim dopłynie do skraplacza, jest chłodzone adiabatyczne. Z analizy wynika, że wraz ze wzrostem temperatury powietrza zewnętrznego (czyli w momencie gdy urządzenia chłodnicze pracują z najniższą efektywnością) istnieje największy potencjał poprawy efektywności przez chłodzenie adiabatyczne. Analiza pokazuje, że dla lipca 2018 r. udało się zmniejszyć zużycie energii w zakresie od 12,77 do 14,28% w zależności od analizowanego urządzenia.
DOIDOI:10.15199/8.2019.3.1
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 20-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?