Optoelektroniczne i fotoniczne czujniki mastitis

Michał Borecki , Tomasz Niemiec , Michael L Korwin-Pawlowski , Beata Kuczyńska , Piotr Doroz , Kaja Urbańska , Maciej Szmidt , Jan Szmidt

Abstract

Prezentowana praca dotyczy badania i konstrukcji optoelektronicznych sensorów mastitis (stanu zapalnego gruczołu mlekowego zwierząt przebiega - jących pod wpływem drobnoustrojów i powodu - ją cych zaburzenie czynnościowe gruczołu mlekowego). Znaczne zwiększenie czułości detekcji mastitis osiąga się mierząc serwatkę kwasową, otrzymywaną w relatywnie prostym i tanim proce - sie chemicznym. Zastosowanie pomiaru absorbcji pro mie niowania optycznego w serwatce zamiast klasycznego pomiaru rezystancji mleka zwiększa rozdziel czość pomiaru mastitis ponad 3 razy a zastosowanie metody kapilarnej z przejściem fa zowym zwiększa rozdzielczość pomiaru 15 razy.
Author Michał Borecki (FEIT / MO)
Michał Borecki,,
- The Institute of Microelectronics and Optoelectronics
, Tomasz Niemiec
Tomasz Niemiec,,
-
, Michael L Korwin-Pawlowski
Michael L Korwin-Pawlowski,,
-
, Beata Kuczyńska
Beata Kuczyńska,,
-
, Piotr Doroz
Piotr Doroz,,
-
, Kaja Urbańska (WULF)
Kaja Urbańska,,
- Warsaw University of Life Sciences
, Maciej Szmidt ()
Maciej Szmidt,,
-
, Jan Szmidt (FEIT / MO)
Jan Szmidt,,
- The Institute of Microelectronics and Optoelectronics
Pages49-50
Book Kisiel Ryszard (eds.): XI Konferencja Naukowa Technologia Elektronowa, ELTE '2013, 2013, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki, ISBN 978-83-64102-00-4, 476 p.
URL http://elte.imio.pw.edu.pl/files/program_szczegolowy_elte2013.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)15
ScoreMinisterial score = 10.0, 25-09-2019, BookChapterMatConfByIndicator
Ministerial score (2013-2016) = 15.0, 25-09-2019, BookChapterMatConfByIndicator
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?