Fotoniczne układy scalone – technologia przyszłości?

Ryszard Piramidowicz , Stanisław Tomasz Stopiński , Paweł Szczepański

Abstract

Celem niniejszej pracy jest próba całościowego ujęcia zagadnień technologii projektowania i wytwarzania układów fotoniki scalonej (PIC), ze szczególnym uwzględnieniem platformy fosforku indu. W oparciu o wyniki prac kluczowych zespo - łów europejskich oraz prac własnych przeanalizowane zostaną możliwości praktycznych zastoso wań oraz trendy rozwojowe technologii ukła dów PIC.
Author Ryszard Piramidowicz (FEIT / MO)
Ryszard Piramidowicz,,
- The Institute of Microelectronics and Optoelectronics
, Stanisław Tomasz Stopiński (FEIT / MO)
Stanisław Tomasz Stopiński,,
- The Institute of Microelectronics and Optoelectronics
, Paweł Szczepański (FEIT / MO)
Paweł Szczepański,,
- The Institute of Microelectronics and Optoelectronics
Pages9-10
Book Kisiel Ryszard (eds.): XI Konferencja Naukowa Technologia Elektronowa, ELTE '2013, 2013, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki, ISBN 978-83-64102-00-4, 476 p.
URL http://elte.imio.pw.edu.pl/files/program_szczegolowy_elte2013.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)15
ScoreMinisterial score = 10.0, 25-09-2019, BookChapterMatConfByIndicator
Ministerial score (2013-2016) = 15.0, 25-09-2019, BookChapterMatConfByIndicator
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?