Kwalifikowalność wydatków związanych z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy europejskich

Magdalena Kludacz

Abstract

One of the most important rules applicable to actions co- financed from Structural Funds in the programming period 2007-2013 are the rules of eligibility. This paper provides an overview of the rules governing the eligibility of expenditure and activities in accordance with the existing EU and Polish regulations. It presents the most important eligible and excluded cost categories that may arise during the implementation of EU projects in medical entities.
Author Magdalena Kludacz (CESS)
Magdalena Kludacz,,
- College of Economics and Social Sciences
Pages45-66
Publication size in sheets1.05
Book Hass-Symotiuk Maria, Kludacz-Alessandri Magdalena Anna, Szewieczek Aleksandra: Środki unijne w rachunkowości podmiotów leczniczych, 2013, Warszawa, Wolters Kluwer SA, ISBN 978-83264-4472-2, 267 p.
Keywords in Polishpodmioty lecznicze, fundusze unijne, kwalifikowalność wydatków
Keywords in Englishhealthcare entities, EU funds, eligibility of expenditure
Abstract in PolishJedną z ważniejszych zasad dotyczących funkcjonowania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej jest zasada kwalifikowalności, którą można rozpatrywać z punktu widzenia projektów lub wydatków poniesionych na ich realizację. Celem publikacji jest przedstawienie zasad kwalifikowalności projektów i wydatków, a także regulacji prawnych dotyczących kwalifikowalności wydatków. W publikacji dokonano charakterystyki najważniejszych wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych, jakie mogą się pojawić w trakcie realizacji projektów unijnych przez podmioty lecznicze
Languagepl polski
Score (nominal)0
ScoreMinisterial score = 0.0, 25-09-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?