Processing and phase analysis of fringe patterns with contrast reversals

Krzysztof Pokorski , Krzysztof Patorski

Abstract

A new method for demodulating fringe patterns containing contrast reversals is proposed. First, the absolute value of the fringe intensity distribution with its background removed is computed. Then, two dimensional continuous wavelet transform with enhanced ridge extraction algorithm is applied to extract the fringe phase map. Proposed approach allows to dispose of phase jumps along the contrast reversal bands. The method requires single image and has relaxed demands concerning the fringe pattern design. Method validity and robustness is confirmed using experimentally acquired time-averaged interferograms of vibrating silicon micromembranes.
Author Krzysztof Pokorski (FM / IMPh)
Krzysztof Pokorski,,
- The Institute of Micromechanics and Photonics
, Krzysztof Patorski (FM / IMPh)
Krzysztof Patorski,,
- The Institute of Micromechanics and Photonics
Journal seriesOptics Express, ISSN 1094-4087, []
Issue year2013
Vol21
No19
Pages22596-22609
Keywords in Polishprzetwarzanie i analiza obrazów prążkowych, interferometria, metody mory, transformcjaa falkowa
Keywords in Englishfringe analysis, interferometry, moire techniques, wavelet transform
ASJC Classification3107 Atomic and Molecular Physics, and Optics
Abstract in PolishZaproponowano nową metodę demodulacji fazowej obrazów prążkowych zawierających lokalne obszary z odwróceniem kontrastu. W pierwszym kroku skoki fazy usuwane są poprzez zdwojenie częstości przestrzennej prążków. Następnie stosowana jest dwuwymiarowa ciągła transformacja falkowa z nowym dwustopniowym algorytmem detekcji grzbietu do ekstrakcji fazy. Metoda wymaga pojedynczego obrazu i ma luźne wymagania odnośnie parametrów prążków nośnych. Weryfikację metody przeprowadzono z wykorzystaniem interferogramów drgających mikromembran krzemowych zarejestrowanych metodą z uśrednianiem w czasie.
DOIDOI:10.1364/OE.21.022596
URL http://www.opticsinfobase.org/view_article.cfm?gotourl=http%3A%2F%2Fwww%2Eopticsinfobase%2Eorg%2FDirectPDFAccess%2F877A2DD0%2D94B3%2DC96A%2D23C40533C1852FA7%5F267469%2Foe%2D21%2D19%2D22596%2Epdf%3Fda%3D1%26id%3D267469%26seq%3D0%26mobile%3Dno&org=
Languageen angielski
Score (nominal)45
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 45.0, 26-09-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 45.0, 26-09-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 16; GS Citations = 21.0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2013 = 2.196; WoS Impact Factor: 2013 = 3.525 (2) - 2013=3.533 (5)
Citation count*21 (2020-09-15)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?