Modelowanie i identyfikacja parametrów sterowanych tłumików magnetoreologicznych

Michał Makowski , Lech Knap , Wiesław Grzesikiewicz

Abstract

This paper presents the comparison of two different models of magneto-rheological dampers: linear damper (MRD) and the torsional vibration damper (MRB). Rheological models as well as results of experimental investigations are presented in both cases. Devices mathematical models have been developed in the form of rheological structures describing properties of both devices. The impact of changes in magnetic field strength on properties of MRD and MRB dampers has been investigated through sets of numerical simulation and experimental researches. Experimental studies were carried out with the use of the hydraulic pulsator and the mechanical system equipped with examined MRD or MRB dampers. Based on the developed rheological models and experimental results, parameters of the proposed rheological models of MRD and MRB dampers have been identified and presented.
Author Michał Makowski (FACME / IAE)
Michał Makowski,,
- Institute of Automotive Engineering
, Lech Knap (FACME / IAE)
Lech Knap,,
- Institute of Automotive Engineering
, Wiesław Grzesikiewicz (FACME / IAE)
Wiesław Grzesikiewicz,,
- Institute of Automotive Engineering
Journal seriesModelowanie Inżynierskie, ISSN 1896-771X, (B 4 pkt)
Issue year2011
Vol10
No41
Pages261-269
Keywords in Polishtłumik magnetoreologiczny tłumik drgań tłumik sterowany tłumiki piezoelektryczne, zawór piezoelektryczny, zawieszenie pojazdu
Keywords in English magnetoreologic dumper vibration dumper controlled damper
Abstract in PolishPraca jest poświęcona porównaniu właściwości opracowanych i eksperymentalnie weryfikowanych modeli dwóch tłumików magnetoreologicznych: tłumika drgań liniowych (MRD) oraz tłumika drgań skrętnych (MRB). Modele urządzeń zostały opracowane w postaci struktur reologicznych. Przedstawiony został model matematyczny opisujący zjawiska zachodzące w obu tłumikach. W pracy zostały opisane wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych wpływu sterowania właściwościami tłumików MRD i MRB poprzez zmiany natężenia pola magnetycznego. Badania eksperymentalne przeprowadzono na stanowisku badawczym z wykorzystaniem pulsatora i układu mechanicznego wyposażonego w badane tłumiki MRD lub MRB. Na podstawie opracowanych modeli reologicznych oraz wyników badań eksperymentalnych zidentyfikowano parametry zaproponowanego modelu reologicznego tłumików MRD i MRB.
URL http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL7-0059-0003?q=07edc926-bf76-40fb-809f-76c7a0cc907e$10&qt=IN_PAGE
Languagepl polski
Score (nominal)4
Score sourcejournalList
Publication indicators GS Citations = 4.0
Citation count*4 (2016-05-30)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?