Badania ograniczania zmian nacisku kół pojazdu z tłumikami magnetoreologicznymi

Michał Makowski , Lech Knap , Wiesław Grzesikiewicz

Abstract

In this paper are presented the results of numerical simulation and experimental investigations of magneto-rheological dampers. Torsional as well as reciprocating vibration magnetorheoogical dampers (MRD) were used as in-time semi-active controls. In addition, a magneto- rheological rotary brake (MRB) was employed as a torsional vibration damper. Experimental studies were compared with the numerical simulation results obtained and based on the presented rheological model of MRD and MRB. The results of numerical simulations and experimental investigations of MR devices were used to propose fast and efficient algorithm allowing improvements to vehicle safety by minimizing variations of vehicle wheel forces. Proposed algorithm can be used to calculate appropriate value of signal to control in time prosperities of semi-active devices. The presented results of vehicle traction demonstrated that it is possible to reduce variations of wheel forces using controlled dampers (shock absorbers), magneto-rheological, even in the case where faulty semi-active shock absorber were used. To measure the effect of control was imposed coefficient whose value in experimental investigations and numerical simulations was lowered by almost 50%. Obtaining a lower value was possible by using MR dampers and developed control algorithm.
Author Michał Makowski (FACME / IAE)
Michał Makowski,,
- Institute of Automotive Engineering
, Lech Knap (FACME / IAE)
Lech Knap,,
- Institute of Automotive Engineering
, Wiesław Grzesikiewicz (FACME / IAE)
Wiesław Grzesikiewicz,,
- Institute of Automotive Engineering
Journal seriesModelowanie Inżynierskie, ISSN 1896-771X, (B 4 pkt)
Issue year2011
Vol10
No41
Pages251-260
Keywords in Polishtłumik magnetoreologiczny tłumik sterowany algorytm sterowania tłumiki piezoelektryczne, zawór piezoelektryczny, zawieszenie pojazdu
Keywords in Englishmagnetoreologic damper controlled damper control algorithm
Abstract in PolishPraca jest poświęcona badaniu wpływu parametrów sterowanego tłumika w zawieszeniu pojazdu na wartość zamiany nacisków kół na nawierzchnię drogi. Ograniczenie zmienności siły nacisku ma duży wpływ na bezpieczeństwo ruchu pojazdu ze względu na ograniczenie zmian tzw. sił przyczepności. W pracy zaprezentowano wyniki symulacji numerycznych modelu pojazdu wyposażonego w sterowane tłumiki oraz wyniki badań eksperymentalnych pojazdu wyposażonego w tłumiki magnetoreologiczne ruchu liniowego (MRD) i ruchu obrotowego (MRB). Przeprowadzona została weryfikacja parametrów zawieszenia modelu pojazdu oraz zaprezentowano wykorzystanie modelu tłumików MRD i MRB w postaci struktury reologicznej pojazdu. W pracy przedstawiono także metody oceny wpływu sterowania właściwościami tłumików MRD i MRB na zmianę nacisków kół. Sterowanie właściwościami tłumików MRD i MRB odbywa się na podstawie algorytmów optymalnego doboru siły tarcia w tłumiku przy założeniu minimalizacji przyjętego i prezentowanego kryterium oceny zmienności siły nacisku. Istota przedstawionego sterowania polega na doborze jedynie sił tarcia w tłumikach tak, aby uzyskać minimalizację zmian nacisków kół na nawierzchnię drogi w stosunku do nacisku statycznego. Opracowany model sterowania został wykorzystany do przeprowadzenia badań eksperymentalnych na pojeździe Ford Transit. Na podstawie wyników badań numerycznych i eksperymentalnych pokazano wpływ zmiany właściwości tłumików MRD i MRB na zmniejszenie zmian nacisków kół na nawierzchnię drogi, a tym samym na podniesienie bezpieczeństwa pojazdu.
URL http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL7-0059-0002?q=2dbb032e-0d06-4822-9295-e11f6b835b41$5&qt=IN_PAGE
Languagepl polski
Score (nominal)4
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?