Badania kinetyki absorpcji ditlenku węgla w roztworach węglanów potasu z dodatkiem aktywatorów aminowych w ciśnieniowym reaktorze barbotażowym z mieszadłem

Władysław Moniuk , Ryszard Pohorecki , Janusz Cwalina , Zofia Mordecka , Grzegorz Bińczak

Abstract

Four amine activators were used for acceleration of the CO2 absorption in aq. K2CO3 solns. in a lab. bubble reactor at 30-80°C under 4 bar to det. the absorption kinetics. A dimentionless enhancement factor was calcd. NH2(CH2CH2NH)4H and MeNHCH2CH2OH were the best activator of absorption.
Author Władysław Moniuk (FCPE / DBBE)
Władysław Moniuk,,
- Department of Biotechnology and Bioprocess Engineering
, Ryszard Pohorecki (FCPE)
Ryszard Pohorecki,,
- Faculty of Chemical and Process Engineering
, Janusz Cwalina
Janusz Cwalina,,
-
, Zofia Mordecka
Zofia Mordecka ,,
-
, Grzegorz Bińczak - Instytut Nowych Syntez Chemicznych
Grzegorz Bińczak,,
-
Other language title versionsStudy on carbon dioxide absorption kinetics in aqueaus solutions of potassium carbonates activated with alkanolamines in a pressure bubble reactor with stirrer
Journal seriesPrzemysł Chemiczny, ISSN 0033-2496
Issue year2013
Vol92
No5
Pages715-718
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishditlenek węgla, absorpcja ditlenku węgla, węglan potasu, reaktor barbotażowy
Keywords in Englishcarbon dioxide, absorption of carbon dioxide, potassium carbonate, bubble reactor
Abstract in PolishPrzedstawiono wyniki badań kinetyki absorpcji ditlenku węgla w wodnych roztworach węglanu potasowego aktywowanych alkanoloaminami w laboratoryjnym reaktorze barbotażowym z mieszadłem. Badania prowadzono w temp. 30-80°C pod ciśnieniem 4 bar i przy sumarycznym stężeniu węglanów 30% mas. Stopień karbonizacji roztworu wynosił 0,4-0,6. Na podstawie pomiarów stężenia CO2 w gazie na wlocie i wylocie z reaktora określano szybkość absorpcji CO2 w tych roztworach, a następnie obliczano gęstość strumienia absorbowanego gazu i współczynnik wnikania masy z reakcją chemiczną oraz wartości współczynnika przyspieszenia wnikania masy. Wyniki pomiarów przedstawiono w formie wykresów obrazujących zależność współczynnika przyspieszenia wnikania masy od temperatury i stężenia aktywatora. Jako aktywatory roztworu węglanu potasu wykorzystano związki z grupy alkanoloamin.
URL http://www.sigma-not.pl/publikacja-76869-study-on-carbon-dioxide-absorption-kinetics-in-aqueaus-solutions-of-potassium-carbonates-activated-with-alkanolamines-in-a-pressure-bubble-reactor-with-stirrer.-badania-kinetyki-absorpcji-ditlenku-w%C4%99gla-w-roztworach-w%C4%99glan%C3%B3w-potasu-z-dodatkiem-aktywator%C3%B3w-aminowych-w-ci%C5%9Bnieniowym-reaktorze-barbota%C5%BCowym-z-mieszad%C5%82em-przemysl-chemiczny-2013-5.html
Languagepl polski
Score (nominal)15
ScoreMinisterial score = 15.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 15.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Impact Factor: 2013 = 0.367 (2) - 2013=0.356 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?