Pomiar hałasu tramwajowego

Krzysztof Biskup , Adam Gałęzia , Kamil Lubikowski , Paweł Rzeszódko , Michał Wikary

Abstract

Dynamic expansion of cities relates with many traffic problems and environment hazards decreasing life comfort of inhabitants. Increasing number of cars causes traffic jams, elongation of travel time, noise and pollution of environment. Solution lies in development of balanced municipal transport. It must be remembered that means of transport can also be sources of noise, vibration, emissions. High quality of municipal transport increases number of passengers. In passenger’s opinion, main factors testifying for high quality are: punctuality, low-floor vehicles, noise emitted outside and inside of vehicle. In framework of cooperation between Institute of Vehicles and Warsaw Trams acoustic measurements of trams, used in tram depot R3 “Mokotów”, were performed. Paper presents results of preliminary measurements of external noise emitted by trams in motion. Trams were moving 50 km/h at Wołoska Street between stops “Wołoska” and “Woronicza”. Acoustic measurements were performed according to adequate law regulations [1]. During measurement session, several signals were recorded emitted by passing trams: 13N, 105N, 120NA. Equivalent A-weighted sound pressure level and 1/3-octave spectrums were calculated from recorded time signals
Author Krzysztof Biskup (FACME / IAE)
Krzysztof Biskup,,
- Institute of Automotive Engineering
, Adam Gałęzia (FACME / IAE)
Adam Gałęzia,,
- Institute of Automotive Engineering
, Kamil Lubikowski (FACME / IAE)
Kamil Lubikowski,,
- Institute of Automotive Engineering
, Paweł Rzeszódko - [Tramwaje Warszawskie sp. z.o.o]
Paweł Rzeszódko,,
-
- Tramwaje Warszawskie sp. z.o.o
, Michał Wikary (FACME / IAE)
Michał Wikary,,
- Institute of Automotive Engineering
Journal seriesZeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, ISSN 1642-347X
Issue year2013
Vol2
No93
Pages5-15
Keywords in PolishTramwaj, pomiar hałasu, zagrożenie hałasem, komunikacja miejska
Keywords in EnglishTram, noise measurements, noise hazard, municipal transport
Abstract in PolishDynamiczny rozwój miast wiąże się z szeregiem problemów komunikacyjnych i z zagrożeniami środowiskowymi obniżającymi komfort życia mieszkańców. Zwiększająca się liczba samochodów osobowych wpływa na powstawanie korków, wydłużenie czasu dojazdu, zanieczyszczenie środowiska, hałasem. Rozwiązaniem tego problemu jest rozwój zrównoważonego transportu miejskiego. Jednakże należy mieć na względzie, iż również środki transportu publicznego mogą być źródłami hałasu, drgań i zanieczyszczeń spalinami. Jakość świadczonych usług transportowych jest jednym z czynników wpływających na liczbę pasażerów komunikacji miejskiej. Głównymi czynnikami, według pasażerów, świadczącymi o wysokiej jakość usług transportowych są: punktualność, niskopodłogowy tabor, hałas emitowany na zewnątrz i wewnątrz pojazdu. W ramach współpracy Instytutu Pojazdów wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych oraz Tramwajów Warszawskich przeprowadzono badania akustyczne taboru używanego w zajezdni R3 Mokotów. Referat przedstawia wyniki wstępnych pomiarów hałasu emitowanego przez poruszające się tramwaje. Tramwaje poruszały się z prędkością 50 km/h na odcinku ulicy Wołoskiej między przystankami Wołoska – Woronicza. W trakcie pomiarów starano się dochować dbałości o poprawność badań i stosować się do wymogów przedstawionych w załączniku nr. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 stycznia 2011 (Dziennik Ustaw nr. 65) W trakcie badań zarejestrowano po kilka przejazdów tramwajów typu: 13N (zestaw dwuwagonowy), 105N (zestaw dwuwagonowy), 120NA (zestaw jednowagonowy). Rejestrowano sygnały czasowe, z których wyliczono widma tercjowe oraz poziomy ekwiwalentne hałasu.
URL http://ip.simr.pw.edu.pl/zn/index.php?option=com_content&view=article&id=487:krzysztof-biskup-adam-gazia-kamil-lubikowski-pawe-rzeszodko-micha-wikary-pomiar-haasu-tramwajowego&catid=74:zeszyt-2932013&Itemid=29
Languagepl polski
File
005-015.pdf 912.62 KB
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 4.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?