Analiza doboru turbiny gazowej metodą pinch point technology

Artur Rusowicz , Andrzej Grzebielec , Adam Ruciński

Abstract

The paper presents a method for the selection of a gas turbine for trigeneration system. The selection is important for the optimal use of primary energy source. It improves the system performance and allows for savings. Selection turbine analysis was performed using the method Pinch Point Technology. The presented method of selection of the gas turbine is universal feasible for other installations.
Author Artur Rusowicz (FPAE / IHE)
Artur Rusowicz,,
- The Institute of Heat Engineering
, Andrzej Grzebielec (FPAE / IHE)
Andrzej Grzebielec,,
- The Institute of Heat Engineering
, Adam Ruciński (FPAE / IHE)
Adam Ruciński,,
- The Institute of Heat Engineering
Journal seriesPrzemysl Chemiczny, ISSN 0033-2496
Issue year2013
Vol92
No8
Pages1476-1479
Keywords in PolishPinch Point Technology, turbina gazowa, trójgeneracja
Keywords in EnglishPinch Point Technology, gas turbine, trigeneration
ASJC Classification1500 General Chemical Engineering; 1600 General Chemistry
Abstract in PolishPrzedstawiono sposób doboru turbiny gazowej dla instalacji trójgeneracji wytwarzającej jednocześnie prąd elektryczny, ciepło oraz chłód. Dobór jest istotny ze względu na optymalne wykorzystanie pierwotnego źródła energii. Usprawnia on działanie instalacji i pozwala na uzyskanie oszczędności. Analizę doboru turbiny przeprowadzono przy użyciu metody pinch point technology (PPT). Przedstawiony sposób doboru turbiny gazowej ma charakter uniwersalny, możliwy do przeprowadzenia dla innych instalacji. Za punkt wyjścia przyjęto zestaw przykładowych danych o strumieniach ciepła i zapotrzebowaniu na energię elektryczną dla stacji oczyszczania gazu ziemnego. Na podstawie tych danych posługując się technologią PPT oszacowano zapotrzebowanie na chłód oraz ciepło.
URL http://www.sigma-not.pl/publikacja-78583-analysis-of-the-gas-turbine-selection-by-the-pinch-point-technology-method.-analiza-doboru-turbiny-gazowej-metoda-pinch-point-technology-przemysl-chemiczny-2013-8.html
Languagepl polski
Score (nominal)15
ScoreMinisterial score = 15.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 15.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2014 = 0.157; WoS Impact Factor: 2013 = 0.367 (2) - 2013=0.356 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?