Environmental influences on the work of the teg in the exhaust system

Kamil Lubikowski , Stanisław Radkowski , Krzysztof Rokicki , Krzysztof Szczurowski

Abstract

Demand for energy continues to grow while non-renewable natural sources of energy are running out. Oil extraction is becoming increasingly difficult and expensive. Also other sources of energy are used, including natural gas, shale gas, solar energy and wind energy, but still the discussions about effective use of energy and its recovery are gaining importance. New systems and methods of re-use of lost energy, including thermal energy, are being developed in automotive industry. The publication presents an example of use of thermoelectric generators for recovering energy from the lost heat while at the same time using a system for controlling the flow of the exhaust fumes. A control system has significant influence on the temperature on the warm side of TEG. While knowing the temperature-related limitations of TEG’s, the temperature should be controlled in such a way so that it does not exceed 140ºC. At the same time the temperature of 200ºC is quoted by the manufacturer as the critical temperature for semi-conductor connectors.
Author Kamil Lubikowski (FACME / IAE)
Kamil Lubikowski,,
- Institute of Automotive Engineering
, Stanisław Radkowski (FACME / IAE)
Stanisław Radkowski,,
- Institute of Automotive Engineering
, Krzysztof Rokicki (FACME)
Krzysztof Rokicki,,
- Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering
, Krzysztof Szczurowski (FACME / IAE)
Krzysztof Szczurowski,,
- Institute of Automotive Engineering
Journal seriesZeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, ISSN 1642-347X
Issue year2013
Vol95
No4
Pages99-105
Keywords in PolishKogeneracja energii, termoelektryczny generator, układ wydechowy
Keywords in EnglishCogeneration of energy, thermoelectric generator, exhaust system
Abstract in PolishAktualnie cywilizacyjne zapotrzebowanie na energię rośnie, a nieodnawialne naturalne źródła energii nieodwracalnie się kończą. Wydobycie ropy jest coraz trudniejsze i coraz droższe. Wykorzystywane są również inne źródła energii, takie jak gaz ziemny, gaz łupkowy, energia słoneczna, energia wiatrów, jednak coraz częściej mówi się o efektywnym wykorzystaniu energii i odzysku energii. W motoryzacji powstają coraz to nowsze systemy i sposoby ponownego wykorzystania traconej energii, w tym także energii cieplnej. W publikacji przedstawiono przykład wykorzystania termoelektrycznych generatorów do odzysku energii z ciepła traconego, jednocześnie wykorzystując układ regulacji strumienia spalin. Układ regulacji wpływa znacząco na temperaturę strony ciepłej TEG. Znając ograniczenia temperaturowe TEG należy kontrolować tą temperaturę by nie przekroczyła wartości 140ºC. Jednocześnie producent podaje temperaturę 200º jako temperaturę krytyczną dla złączy półprzewodnikowych.
URL http://ip.simr.pw.edu.pl/zn/index.php?option=com_content&view=article&id=502:kamil-lubikowski-stanisaw-radkowski-krzysztof-rokicki-krzysztof-szczurowski-environmental-influences-on-the-work-of-the-teg-in-the-exhaust-system-&catid=76:zeszyt-4952013&Itemid=29
Languageen angielski
File
099-105.pdf 356.08 KB
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 4.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?