Application of 3D digital image correlation in maintenance and process control in industry

Marcin Malesa , Krzysztof Malowany, , Urszula Tomczak , Bartłomiej Siwek , Małgorzata Kujawińska , Anna Ewa Siemińska-Lewandowska

Abstract

In this paper we present enhancements of the standard method, which enable application of 3D DIC for in situ monitoring and process control in industries and out-door environment. Enhancements concern software modifications (new visualization methods and a method for automatic merging of data distributed in time) and hardware improvements(protecting equipment against hard environmental conditions). The modified 3D DIC system is applied in two interesting cases: measurements of steel struts at construction site and measurements of a pipeline in an intermediate pumping station. In both applications we additionally used an infrared camera in order to correlate deformations of measured objects with temperature changes.
Author Marcin Malesa (FM / IMPh)
Marcin Malesa,,
- The Institute of Micromechanics and Photonics
, Krzysztof Malowany, (FM / IMPh)
Krzysztof Malowany, ,,
- The Institute of Micromechanics and Photonics
, Urszula Tomczak (FCE / IRB)
Urszula Tomczak,,
- The Institute of Roads and Bridges
, Bartłomiej Siwek - [KSM Vision Ltd.]
Bartłomiej Siwek,,
-
-
, Małgorzata Kujawińska (FM / IMPh)
Małgorzata Kujawińska,,
- The Institute of Micromechanics and Photonics
, Anna Ewa Siemińska-Lewandowska (FCE / IRB)
Anna Ewa Siemińska-Lewandowska,,
- The Institute of Roads and Bridges
Journal seriesComputers in Industry, ISSN 0166-3615
Issue year2013
Vol64
No9
Pages1301-1315
Publication size in sheets0.7
Keywords in PolishCyfrowa Korelacja Obrazu, Termowizja, pomiary przemieszczeń, inżynieria lądowa, elektrownie
Keywords in EnglishDigital image correlation, Thermovision, Displacement measurement, Civil engineering, Power plants
ASJC Classification2200 General Engineering; 1700 General Computer Science
Abstract in PolishW artykule opisano wykorzystanie zmodyfikowanej metody 3D CKO, która pozwoliła na pomiary przemieszczeń obiektów w przemyśle in-situ. Wprowadzone modyfikacje dotyczyły zarówno oprogramowania (nowe metody wizualizacji danych i metoda automatycznego łączenia danych rozłożonych w czasie), jak i konfiguracji sprzętowej (zabezpieczenie sprzętu przed wpływem warunków zewnętrznych). Zmodyfikowaną metodę 3D CKO wykorzystano w dwóch interesujących badaniach: pomiarach przemieszczeń rozpór budowlanych oraz pomiarów przemieszczeń fragmentu rurociągu. W obu przypadkach dodatkowo wykorzystano kamerę termowizyjną, w celu zbadania wpływu zmian temperatury obiektu na rozkład przemieszczeń.
DOIDOI:10.1016/j.compind.2013.03.012
URL http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166361513000651
Languageen angielski
Score (nominal)35
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 35.0, 22-05-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 35.0, 22-05-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 27; Scopus Citations = 34; GS Citations = 51.0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2013 = 3.085; WoS Impact Factor: 2013 = 1.457 (2) - 2013=2.028 (5)
Citation count*51 (2020-05-19)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?