Rozważania dotyczące stosowania metody kosztu optymalnego w określaniu energetycznych wymagań budynków

Jerzy Kwiatkowski , Aleksander Panek

Abstract

European regulatory efforts towards increasing energy efficiency of buildings are focusing on a comparative methodology framework for calculating cost-optimal levels of minimum energy performance requirements for buildings and building elements, which has been published as a European regulation 244/2012.The framework of methodology requires that many parameters have to be decided on national level. The paper describe influence of parameters change on final requirements. In different examples of the cost optimal method indications coming from guidelines accompanying Commission Delegated Regulation (EU) No 244/2012 (2012/C 115/01) and standard CEN EN 15459 “Standard economic evaluation procedure for energy systems in buildings” will be taken into account.In the paper the advantages and disadvantages of cost optimal methodology will be presented. As there are many parameters depending on national decisions whereas some of the parameters are not even taken into consideration the final results can be different for the same building component or the same building.The aim of the paper is contribution of discussion on cost optimal methodology and turning of attention for the needs for further harmonisation of the approach. The presented considerations reflects the works of the IEE project on Market Transformation Towards Nearly Zero Energy Buildings Through Widespread Use of Integrated Energy Design.
Author Jerzy Kwiatkowski (FEE / DPEGHS)
Jerzy Kwiatkowski,,
- Department of Power Engineering and Gas Heating Systems
, Aleksander Panek (FEE / DPEGHS)
Aleksander Panek,,
- Department of Power Engineering and Gas Heating Systems
Journal seriesCiepłownictwo, Ogrzewanie, Wentylacja, ISSN 0137-3676
Issue year2013
Vol44
No7
Pages277-281
Keywords in Polishmetodyka kosztu optymalnego, wymagania energetyczne, LCC
Keywords in Englishcost optimal methodology, energy requirements, LCC
Abstract in PolishDziałania na rzecz regulacji europejskich związanych ze zwiększeniem efektywności energetycznej budynków są skupione w ramach porównawczej metodologii obliczania optymalnego, pod względem kosztów poziomu wymagań minimalnych dotyczących budynków lub elementów budowlanych. Regulacje te zostały opublikowane w Rozporządzeniu nr 244/2012.W ramach metodologii założono, że wiele parametrów należy ustalać na poziomie krajowym. W niniejszym artykule opisano wpływ zmiany niektórych parametrów na końcowe wymagania dotyczące elementów budynku. W różnych przykładach metody kosztu optymalnego użyto w obliczeniach zalecenia z dokumentów towarzyszących Rozporządzeniu Delegowanemu Komisji (UE) numer 244/2012 (2012/C 115/01) oraz normie PN EN 15459 „Charakterystyka energetyczna budynków- Ekonomiczna ocena instalacji energetycznych w budynkach”. W artykule przedstawiono zalety oraz wady zaprezentowanej metodologii kosztu optymalnego. Wiele parametrów zależy od krajowych decyzji, niektóre nawet nie muszą być stosowane w obliczeniach, co wpływa na wyniki obliczeń dotyczących tego samego budynku lub jego elementu. Podano obliczenia stosując obie zaproponowane metodologie: obliczeń finansowych i makroekonomicznych. Celem artykułu nie jest wybór najlepszej metodologii, ale udział w dyskusji nad metodologią kosztu optymalnego i zwrócenie uwagi na dalszą harmonizację tego podejścia. Przedstawione rozważania odzwierciedlają prace projektu IEE o nazwie Market Transformation Towards Nearly Zero Energy Buildings Through Widespread Use of Integrated Energy Design; celem tego projektu jest rozpowszechnienie stosowania zintegrowanego projektowania w budynkach.
URL http://www.sigma-not.pl/publikacja-77647-rozwa%C5%BCania-dotyczace-stosowania-metody-kosztu-optymalnego-w-okre%C5%9Blaniu-energetycznych-wymaga%C5%84-budynk%C3%B3w-cieplownictwo-ogrzewnictwo-wentylacja-2013-7.html
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 4.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 1.0
Citation count*1 (2017-06-05)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?