Model numeryczny wgłębnej filtracji wody

Ewa Sztuk , Łukasz Żywczyk , Arkadiusz Moskal , Leon Gradoń

Abstract

A 2D network model was used to design the optimal structure of fibrous filter. It enables the efficient capture of particles, creates the lowest pressure drop and guarantees a long time usage. The individual layers were joined at three different configurations. A case of non-woven uniform monolayer with average performance was also examined. The deposition efficiency for particles diameter between 1-M0 pm was calculated. Results clearly indicate that combining layers with different porosities and especially their layering sequence has a major effect on deposition ratios inside the filter structure.
Author Ewa Sztuk (FCPE / CIPE)
Ewa Sztuk,,
- Chair of Integrated Process Engineering
, Łukasz Żywczyk (FCPE / CIPE)
Łukasz Żywczyk,,
- Chair of Integrated Process Engineering
, Arkadiusz Moskal (FCPE / CIPE)
Arkadiusz Moskal,,
- Chair of Integrated Process Engineering
, Leon Gradoń (FCPE / CIPE)
Leon Gradoń,,
- Chair of Integrated Process Engineering
Journal seriesInżynieria i Aparatura Chemiczna, ISSN 0368-0827
Issue year2013
Vol52
No5
Pages481-482
Publication size in sheets0.3
Keywords in Polishfiltracja wgłębna, network model
Keywords in Englishdeep-bed filtration, network model
Abstract in PolishKorzystając z 2-wymiarowego modelu network model zaprojektowano strukturę filtra składającego się z 3 warstw o różnych porowatościach. Umożliwia on efektywne usuwanie cząstek o danym rozmiarze z odpowiednio wysoką sprawnością oraz powoduje możliwie niskie opory przepływu płynu. Poszczególne warstwy złączono w trzech różnych konfiguracjach. Zbadano również przypadek włókniny jednorodnej (monowarstwy) o uśrednionych parametrach. Obliczono efektywność depozycji dla cząstek o rozmiarach 1÷10 μm. Wyniki dowodzą, że korzystne jest tworzenie filtrów o strukturze wielowarstwowej, a szczególnie istotna jest kolejność ułożenia warstw o różnych parametrach.
URL http://inzynieria-aparatura-chemiczna.pl/pdf/2013/2013-5/InzApChem_2013_5_481-482.pdf
Languagepl polski
File
Sztuk E. (i in.) - Model numeryczny wgłębnej....pdf 585.22 KB
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 5.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?