Modelowanie i badania doświadczalne wymiany masy w układach ciecz − gaz w przepływie Taylora w mikroreaktorze

Paweł Sobieszuk

Abstract

In this paper the comparison of experimental results with theoretical data of volumetric liquid-side mass transfer coefficients in gas-liquid Taylor flow in microchannel has been presented. Experimental values of kLa have been obtained based on Danckwerts’ method. Theoretical data were calculated using Ansys Flu-ent 14.0 software. The results have been also compared and discussed with literature data.
Author Paweł Sobieszuk (FCPE / DBBE)
Paweł Sobieszuk,,
- Department of Biotechnology and Bioprocess Engineering
Journal seriesInżynieria i Aparatura Chemiczna, ISSN 0368-0827
Issue year2013
Vol52
No5
Pages473-474
Publication size in sheets0.3
Keywords in Polish mikroreaktor, przepływ Taylora, wymiana masy, CFD
Keywords in Englishmicroreactor, Taylor flow, mass transfer, CFD
Abstract in PolishW pracy porównano doświadczalne i uzyskane w wyniku modelowania wartości objętościowych współczynników wnikania masy po stronie cieczy w przepływie Taylora w mikrorektorze. Wartości doświadczalne kLa wyznaczono metodą Danckwertsa. Wartości teoretyczne uzyskano w wyniku przeprowadzenia obliczeń pola przepływu oraz stężenia przy użyciu komercyjnego oprogramowania Ansys Fluent 14.0. Dla większości wyników uzyskano dobrą zgodność wartości doświadczalnych i teoretycznych. Uzyskane wyniki teoretyczne znajdują również potwierdzenie w danych literaturowych dotyczących modelowania przepływu Taylora.
URL http://inzynieria-aparatura-chemiczna.pl/pdf/2013/2013-5/InzApChem_2013_5_473-474.pdf
Languagepl polski
File
SobieszukP.,IAC_.pdf 468.88 KB
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 5.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?