Zmiany dynamicznej aktywności powierzchniowej surfaktantu płucnego pod wpływem liposomowych nośników leków inhalacyjnych

Katarzyna Kramek-Romanowska , Katarzyna Jabłczyńska , Tomasz Robert Sosnowski

Abstract

Influence of liposomes made of lecithin or lecithin/cholesterol on the dynamic surface tension of model lung surfactant (Survanta) was investigated with the MBP (Maximum Bubble Pressure) method. Liposomes increase surfactant activity, especially in physiological temperature, due to liposome rearrangement and liberation of free lipids which are co-adsorbed at the interface. The results explain mechanisms of interactions between inhaled liposomal drug carriers and the lung surface.
Author Katarzyna Kramek-Romanowska (FCPE / CIPE)
Katarzyna Kramek-Romanowska,,
- Chair of Integrated Process Engineering
, Katarzyna Jabłczyńska (FCPE / CIPE)
Katarzyna Jabłczyńska,,
- Chair of Integrated Process Engineering
, Tomasz Robert Sosnowski (FCPE / CIPE)
Tomasz Robert Sosnowski,,
- Chair of Integrated Process Engineering
Other language title versionsChanges in dynamie surface activity of the lung surfactant induced by inhaled liposomal drug carriers
Journal seriesInżynieria i Aparatura Chemiczna, ISSN 0368-0827
Issue year2013
Vol52
No5
Pages441-442
Publication size in sheets0.3
Keywords in Polishliposomy, adsorpcja, napięcie powierzchniowe, inhalacja, surfaktant płucny
Keywords in Englishliposomes, adsorption, surface tension, inhalation, lung surfactant
Abstract in PolishPrzebadano wpływ liposomów wytworzonych z lecytyny i lecytyny/cholesterolu na dynamiczne napięcie powierzchniowe modelowego surfaktantu płucnego (Survanta) mierzone metodą MBP (Maximum Bubble Pressure). Obecność liposomów poprawia aktywność powierzchniową surfaktantu, zwłaszcza w temperaturze fizjologicznej, prawdopodobnie na skutek wydzielenia wolnych lipidów oraz ich współadsorpcji na granicy faz. Wyniki wyjaśniają fizykochemię oddziaływań liposomowych nośników leków inhalacyjnych z powierzchnią płuc.
URL http://inzynieria-aparatura-chemiczna.pl/pdf/2013/2013-5/InzApChem_2013_5_441-442.pdf
Languagepl polski
File
Kramek-Romanowska K. (i in.) - Zmiany dynamicznej aktywności....pdf 573.12 KB
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 01-04-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 01-04-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 1.0
Citation count*1 (2020-09-20)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?