Separacja lizozymu z białka jaja kurzego za pomocą chromatografii membranowej jonowymiennej

Kamil Kopeć , Andrzej Benedykt Kołtuniewicz , Katarzyna Dąbkowska

Abstract

The membrane chromatography is a separation technique which may be applied in the industrial separation of proteins. Results of lysozyme separation from a hen egg white using ion-exchange membrane adsorbers are presented in the paper. Three variants of stream recirculation were examined and products were tested by electrophoresis. The 87.5% recovery of lysozyme was obtained showing a high purity of final product. Keywords: membrane chromatography, lysozyme, separation
Author Kamil Kopeć (FCPE / DBBE)
Kamil Kopeć,,
- Department of Biotechnology and Bioprocess Engineering
, Andrzej Benedykt Kołtuniewicz (FCPE / DBBE)
Andrzej Benedykt Kołtuniewicz,,
- Department of Biotechnology and Bioprocess Engineering
, Katarzyna Dąbkowska (FCPE / DBBE)
Katarzyna Dąbkowska,,
- Department of Biotechnology and Bioprocess Engineering
Other language title versionsSeparation of lysozyme from a hen egg white using ionexchange membrane chromatography
Journal seriesInżynieria i Aparatura Chemiczna, ISSN 0368-0827
Issue year2013
Vol52
No5
Pages437-438
Publication size in sheets0.3
Keywords in Polishchromatografia membranowa, lizozym, separacja
Keywords in Englishmembrane chromatography, lysozyme, separation
Abstract in PolishChromatografia membranowa jest techniką rozdziału o potencjalnym zastosowaniu w przemysłowej separacji białek. W pracy przedstawiono wyniki badań separacji lizozymu z białka jaja kurzego za pomocą adsorberów membranowych jonowymiennych. Zastosowano 3 warianty recyrkulacji strumieni podawanych na membranę oraz zbadano produkty procesu za pomocą elektroforezy. Uzyskano 87,5% odzysku lizozymu oraz wysoką czystość końcowego produktu.
URL http://inzynieria-aparatura-chemiczna.pl/pdf/2013/2013-5/InzApChem_2013_5_437-438.pdf
Languagepl polski
File
Kopeć K. (i in.) - Separacja lizozymu z....pdf 361.06 KB
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 5.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?