Stabilność liposomowych nośników leków podczas rozpylania za pomocą wybranych urządzeń nebulizacyjnych

Katarzyna Jabłczyńska , Tomasz Robert Sosnowski

Abstract

Influence of atomization method on the stability of liposomes being a novel carrier of inhalation medicines was studied. Measuring the droplet size and concentration of encapsulated tracer allowed one to demonstrate that pneumatic nebulization is destructive for liposomes due to high hydrodynamic stresses associated with liquid atomization. The VM nebulizer was shown to be less damaging for liposomes. The results allow for more rational selection of the atomizing device for delivery of atomized liposomes by inhalation.
Author Katarzyna Jabłczyńska (FCPE / CIPE)
Katarzyna Jabłczyńska,,
- Chair of Integrated Process Engineering
, Tomasz Robert Sosnowski (FCPE / CIPE)
Tomasz Robert Sosnowski,,
- Chair of Integrated Process Engineering
Other language title versionsStability of liposomal drug carriers during atomization in selected medical nebulizers
Journal seriesInżynieria i Aparatura Chemiczna, ISSN 0368-0827
Issue year2013
Vol52
No5
Pages425-426
Publication size in sheets0.3
Keywords in Polishatomizacja, liposomy, enkapsulacja, inhalatory
Keywords in Englishatomization, liposomes, encapsulation, inhalers
Abstract in PolishBadano wpływ metody atomizacji na trwałość rozpylanych liposomów jako nośników leków inhalacyjnych. Monitorując wielkość emitowanych kropel i stężenie enkapsulowanego trasera wykazano, że silne naprężenia towarzyszące atomizacji w nebulizatorze pneumatycznym silnie destabilizują rozpylany koloid. Korzystniejsze warunki atomizacji panują w inhalatorze typu VM, gdzie nie stwierdzono istotnej dezintegracji liposomów. Wyniki pozwalają na racjonalny dobór techniki atomizacji koloidu liposomowego do zastosowań inhalacyjnych.
URL http://inzynieria-aparatura-chemiczna.pl/pdf/2013/2013-5/InzApChem_2013_5_425-426.pdf
Languagepl polski
File
Jabłczyńska K., Sosnowski T.R. - Stabilność liposomowych nośników....pdf 540.93 KB
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 01-04-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 01-04-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 1.0
Citation count*1 (2020-09-20)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?