Optymalizacja stopnia przemiany dla reakcji odwracalnych w reaktorach z dyspersją osiową

Artur Poświata

Abstract

An optimization method of first-order reversible reaction proceeding in a tubular reactor with axial dispersion is presented in the paper. The final conversion degree was adopted as a criterion for process optimality. A continuous version of the Maximum Principle Algorithm was applied in optimization. During calculations a profile of optimal temperature along the reactor was searched. Some exemplifying results of optimization are presented, analyzed and described.
Author Artur Poświata (FCPE / DSP)
Artur Poświata,,
- Department of Separation Processes
Journal seriesInżynieria i Aparatura Chemiczna, ISSN 0368-0827
Issue year2013
Vol52
No4
Pages366-367
Publication size in sheets0.3
Keywords in Polishdyspersja osiowa, reaktor rurowy, optymalizacja
Keywords in Englishoptimization, axial dispersion, tubular reactor
Abstract in PolishW pracy przedstawiono metodę optymalizacji reakcji odwracalnej pierwszego rzędu przebiegającej w reaktorze rurowym z dyspersja osiową. Jako kryterium optymalności procesu przyjęto maksymalizację końcowego stopnia przereagowania. W obliczeniach optymalizacyjnych zastosowano ciągły algorytm zasady maksimum poszukując optymalnego profi lu temperatury wzdłuż reaktora. Przedstawiono i przeanalizowano przykładowe wyniki optymalizacji dla rozważanego procesu.
URL http://inzynieria-aparatura-chemiczna.pl/pdf/2013/2013-4/InzApChem_2013_4_366-367.pdf
Languagepl polski
File
Poświata A.IiAC.pdf 296.89 KB
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 5.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?