Organizacja cząsteczek monowarstwy fosfolipidowego składnika surfaktantu płucnego podczas kompresji w obecności nanocząstek mineralnych

Dorota Kondej , Tomasz Robert Sosnowski

Abstract

Influence of mineral nanoparticles used in the production of polymer nanocomposite on surface properties of the lung surfactant phospholipid (DPPC) monolayer was investigated. Based on the analysis of molecular arrangement derived from monolayer compression isotherms, the discussion dealing with nanoparticles and phospholipid interactions was presented. It was stated that tested nanoparticles modified original surface properties of DPPC monolayer, changing intermolecular interactions and film structure.
Author Dorota Kondej - [Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (CIOP PIB)]
Dorota Kondej,,
-
- Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
, Tomasz Robert Sosnowski (FCPE / CIPE)
Tomasz Robert Sosnowski,,
- Chair of Integrated Process Engineering
Journal seriesInżynieria i Aparatura Chemiczna, ISSN 0368-0827
Issue year2013
Vol52
No4
Pages338-339
Publication size in sheets0.3
Keywords in Polishnanocząstki, haloizyt, bentonit, surfaktant płucny, monowarstwa
Keywords in Englishnanoparticles, halloysite, bentonite, pulmonary, surfactan monolayer
Abstract in PolishW pracy przedstawiono wyniki badań wpływu nanocząstek mineralnych stosowanych w produkcji nanokompozytów polimerowych na własności powierzchniowe monowarstwy podstawowego fosfolipidowego składnika surfaktantu płucnego (DPPC). Ocena ta została przeprowadzona na podstawie badania zmian w organizacji cząsteczek DPPC na powierzchni faza ciekła/powietrze podczas izotermicznej kompresji monowarstwy w obecności badanych nanocząstek. Stwierdzono, że badane nanocząstki mineralne powodują wyraźną zmianę własności powierzchniowych monowarstwy DPPC, niszcząc jej pierwotną strukturę molekularną.
URL http://inzynieria-aparatura-chemiczna.pl/pdf/2013/2013-4/InzApChem_2013_4_338-339.pdf
Languagepl polski
File
Kondej D., Sosnowski T. - Organizacja cząsteczek monowarstwy....pdf 880.23 KB
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 01-04-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 01-04-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 2.0
Citation count*2 (2020-08-16)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?