Badanie nieustalonej filtracji aerozoli ciekłych na filtrach włóknistych

Jakub M. Gac , Leon Gradoń

Abstract

Results of experimental investigations of liquid aerosols (mist) filtration on monolayer and multilayer fibrous filters are presented in the paper. Influence of filter structure (fiber diameter distribution, thickness of layers in multilayer filters) on the filtration efficiency and pressure drop in the filter was observed. Changes of efficiency and pressure drop as a result of long-lasting filter work are also shown. Finally, conditions at which the fiber drainage takes place are given.
Author Jakub M. Gac (FCPE / CIPE)
Jakub M. Gac,,
- Chair of Integrated Process Engineering
, Leon Gradoń (FCPE / CIPE)
Leon Gradoń,,
- Chair of Integrated Process Engineering
Journal seriesInżynieria i Aparatura Chemiczna, ISSN 0368-0827
Issue year2013
Vol52
No4
Pages308-309
Publication size in sheets0.3
Keywords in Polishfiltracja mgieł, sprawność filtracji, filtracja nieustalona, ociekanie
Keywords in Englishmist filtration, filtration efficiency, unsteady filtration, drainage
Abstract in PolishPrzedstawiono wyniki badań doświadczalnych nad filtracją aerozoli ciekłych (mgieł) na filtrach włókninowych jedno- i wielowarstwowych. Zaobserwowano wpływ struktury filtra (rozkład średnic włókien, grubość poszczególnych warstw w przypadku filtrów wielowarstwowych) na sprawność i spadek ciśnienia. Przedstawiono również zmiany sprawności filtracji i spadku ciśnienia na filtrze, które następują w wyniku długotrwałej pracy filtra oraz sprecyzowano warunki, w jakich dochodzi do ociekania włókien filtracyjnych.
URL http://inzynieria-aparatura-chemiczna.pl/pdf/2013/2013-4/InzApChem_2013_4_308-309.pdf
Languagepl polski
File
Gac J., Gradoń L. - Badanie nieustalonej filtracji....pdf 449.57 KB
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 5.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?