Wentylacja mechaniczna mieszkań i domów - wymagania higieniczne i energetyczne. Cz. 2. Metodyka określania minimalnego strumienia powietrza

Anna Charkowska

Abstract

W artykule omówiono zagadnienia związane z kształtowaniem odpowiednich warunków środowiskowych w archiwach i magazynach zbiorów archiwalnych. Zwrócono uwagę na dwie metody ich określenia: normy konserwatorskie i analizę klimatu historycznego. Omówiono fizyko-chemiczne i biologiczne zagrożenia dla zbiorów i występujące rodzaje uszkodzeń. Przedstawiono zalecane, normatywne wartości parametrów powietrza (temperatura i wilgotność względna), dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniach i w archiwach oraz wymagania dotyczące natężenia światła.
Author Anna Charkowska (FEE / DHV)
Anna Charkowska,,
- Department of Heating and Ventilation
Other language title versionsMechanical ventilation of apartments and houses - hygiene and energy requirements. Vol. 2. Methodology for determining the minimum air flow
Journal seriesChłodnictwo i Klimatyzacja, ISSN 1425-9796
Issue year2020
No12/2019 - 1/2020
Pages25-29
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzbiory archiwalne, warunki przechowywania, temperatura, wilgotność względna powietrza, zanieczyszczenia, oświetlenie
Keywords in Englisharchival collections, storage conditions, temperature, air relative humidity, pollution, lighting
URL http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-d8ae3227-2fca-47d8-a2cc-7932cf22407a?q=bwmeta1.element.baztech-9090348c-da11-4cfe-85a3-8e02f2229c31;0&qt=CHILDREN-STATELESS
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 06-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?