Przegląd Organizacji - wczoraj i dziś.Rola czasopisma w rozwoju nauko zarządzaniu. Cz. 2

Eryk Głodziński

Abstract

In the paper following assumption was stated: „Journal of Organization Review”, as the scientific magazine - present in the market since nineteen years, was one of the crucial instruments that interacted on the development of management in Poland, in science and business as well. The main objectives of the manuscript were to describe the evolution of the journal regarding published topics and its domain, and to show the significance of the magazine in development of management. The paper was split into two articles (parts). In the first one the analysis of years 1926 – 1989 was presented. In the above mentioned time the journal was mainly the forum of knowledge exchange between scientists and practitioners. The second article discuses the period of years 1990 – 2016. In the above mentioned time the journal was the instrument of knowledge exchange between scientists, the place of inspiration for the researchers and source of knowledge for the students.
Author Eryk Głodziński (FPE / IOPS)
Eryk Głodziński,,
- The Institute of Organization of Production Systems
Journal seriesPrzegląd Organizacji, ISSN 0137-7221
Issue year2016
No4
Pages67-72
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishPrzegląd Organizacji, czasopismo naukowe, zarządzanie
Keywords in EnglishJournal of Organization Review, scientific journal, management
Abstract in PolishW artykule postawiono tezę, że „Przegląd Organizacji”, jako czasopismo naukowe wydawane od dziewięćdziesięciu lat, było jednym z ważnych narzędzi, które umożliwiły postęp zarządzania w Polsce, zarówno na polu naukowym, jak i praktyki gospodarczej. Celami opracowania były przedstawienie ewolucji periodyku pod względem prezentowanych treści oraz domeny działania, jak również określenie jego znaczenia w rozwoju zarządzania. Opracowanie zostało podzielone na dwa artykuły (części). W pierwszym dokonano analizy funkcjonowania czasopisma w latach 1926 – 1989. Wskazano, że w badanym okresie periodyk był przede wszystkim forum upowszechniania naukowej organizacji wśród kadr kierowniczych i miejscem rozwiązywania problemów o charakterze empirycznym. Drugi artykuł obejmuje analizę funkcjonowania czasopisma w latach 1990 – 2016. W tym czasie periodyk stał się przede wszystkim narzędziem naukowej dyskusji, źródłem inspiracji dla badaczy oraz wiedzy dla studentów.
Languagepl polski
Score (nominal)13
ScoreMinisterial score = 13.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 13.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?