Współczesne przekształcenia a wartości zabytkowe obiektów obronnych na przykładzie Donżonu Twierdzy Srebrna Góra i Koszar Racławickich Twierdzy Toruń

Marcin Górski

Abstract

For years, the research effort of the whole team organized within the Monuments Protection and Conservation Studio (POiKZ) of the Department of Architectural Heritage and Art (ZDAiSz), formerly the Department of Monuments Conservation (ZKZ) of WAPW has been focused on issues related ho the assessment of contemporary architectural interference in historic groups of buildings and objects. This article presents the results of the author’s research, carried out in 2009 as part of the team statutory work, concerning the analysis of selected historic objects in terms of interdependencies between contemporary transformations and the historical values of these objects. The summary highlights the progress in research on this issue from the perspective of the last ten years.
Author Marcin Górski (FA / DPHBM)
Marcin Górski,,
- Department of Preservation of Historical Buildings and Monuments
Other language title versionsContemporary conversions and cultural values of historic defensive objects on the example of Donjon of the Srebna Góra Fortress and Racławice Barracks of the Toruń Fortress
Pages41-55
Publication size in sheets0.7
Book Głuszek Cezary, Lewicka Maria, Dankiewicz Katarzyna (eds.): Dziedzictwo. Architektura historyczna współcześnie: studia, badania, wnioski: prace naukowe Zakładu Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, 2018, Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Zakład Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki. Wydział Architektury, ISBN 978-83-7814-883-8, 181 p.
Keywords in Polishfortyfikacja nowożytna, wartości zabytkowe, architektura obronna, ocena oddziaływania na dziedzictwo, ingerencje architektoniczne, ochrona zabytków
Keywords in Englishfortification, historical values, defensive architecture, heritage impact assessment, architectural inteventions, protection of monuments
Abstract in PolishOd lat wysiłek badawczy całego zespołu zorganizowanego w ramach Pracowni Ochrony i Konserwacji Zabytków (POiKZ) Zakładu Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki (ZDAiSz), kiedyś Zakładu Konserwacji Zabytków (ZKZ) WAPW skupia się na zagadnieniach związanych z oceną współczesnych ingerencji architektonicznych w zespołach i obiektach zabytkowych. W artykule zaprezentowano wyniki autorskich badań, przeprowadzonych w 2009 roku w ramach zespołowej pracy statutowej, dotyczącej analizy wybranych obiektów zabytkowych pod kątem współzależności pomiędzy współczesnymi przekształceniami, a wartościami zabytkowymi tych obiektów. W podsumowaniu naświetlono postęp w pracach badawczych nad zagadnieniem z perspektywy ostatnich dziesięciu lat.
Languagepl polski , en angielski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 09-01-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?