Zagospodarowanie odpadowego ścieru gumowego z wyeksploatowanych opon samochodowych

Ryszard Lipski , Jerzy Zaborowski

Abstract

This paper presents and analyzes the effect of the addition of research and pulp regenerated rubber-tion obtained from used tires, waste rubber material as forming part of the rubber composition of selected physical and mechanical properties. Based on the research and analysis it can be concluded that the regenerated rubber modifier is very good especially rubber with high hardness. Abrasive rubber can also be successfully used to modify the rubber especially at elevated hardness. Both recyclates increase flexibility rubber composition with a small decrease in strength parameters.
Author Ryszard Lipski ()
Ryszard Lipski,,
-
, Jerzy Zaborowski (FACME / IAE)
Jerzy Zaborowski,,
- Institute of Automotive Engineering
Journal seriesAutobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, ISSN 1509-5878
Issue year2013
No3
Pages1977-1985
Keywords in Polishścier gumowy, wytrzymałość, elastyczność, mieszanka
Keywords in Englishpulp regenerated rubber, flexibility, rubber composition, strength parameters
Abstract in PolishW artykule przedstawiono i dokonano analizy badań wpływu dodatku regeneratu i ścieru gumowego otrzymanego ze zużytych opon, jako odpadowego materiału gumowego wchodzącego w skład kompozycji gumowych na wybrane właściwości fizyko-mechaniczne. Na podstawie przeprowadzonych badań i ich analizy można stwierdzić, że regenerat gumowy jest bardzo dobrym modyfikatorem mieszanek gumowych zwłaszcza o wysokiej twardości. Również ścier gumowy może być z powodzeniem stosowany do modyfikacji mieszanek gumowych zwłaszcza o podwyższonej twardości. Oba recyklaty zwiększają elastyczność kompozycji gumowych przy małym spadku parametrów wytrzymałościowych.
Languagepl polski
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 4.0, 29-11-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 29-11-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?