Wentylacja i klimatyzacja w obiektach służby zdrowia

Anna Charkowska

Abstract

Systemy wentylacji i klimatyzacji w obiektach służby zdrowia muszą zapewniać właściwe warunki przebywania dla pacjentów oraz pracy dla personelu medycznego. Wymiana powietrza zużytego na świeże (zewnętrzne), odpowiednio przygotowane w zależności od pory roku (ochłodzone i osuszone lub ogrzane, a tam, gdzie to niezbędne – także nawilżone), to jedno z zadań takich instalacji. W obszarach i pomieszczeniach, w których konieczne jest utrzymanie szczególnie wysokiej czystości powietrza, celem ich działania będzie zachowanie określonego poziomu dopuszczalnego stężenia drobnoustrojów, pyłów oraz gazów (m.in. anestezyjnych). Mają one również zapewniać odpowiedni kierunek przepływu powietrza – z pomieszczeń o wyższych wymaganiach w zakresie jego czystości do tych o niższych.W artykule przedstawiono aktualne krajowe wymogi prawne w tym zakresie oraz założenia „Wytycznych projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą” [1] (uzyskały pozytywną opinię Głównego Inspektoratu Sanitarnego i zostały złożone do zaopiniowania w Ministerstwie Zdrowia), a także zalecenia dotyczące przeglądów i czyszczenia instalacji oraz kontorli parametrów powietrza.
Author Anna Charkowska (FEE / DHV)
Anna Charkowska,,
- Department of Heating and Ventilation
Journal seriesInformator Budowlany – Murator, ISSN 1234-8368
Issue year2016
No3
Pages42-48
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwentylzacja, klimatyzacja, obiekty służby zdrowia
Languagepl polski
Score (nominal)0
ScoreMinisterial score = 0.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 0.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?