Kalibracja modelu przepływu wód podziemnych na przykładzie ujęcia miejskiego w Koninie

Maria Grodzka , Wiktor Treichel

Abstract

Przedstawiono proces tworzenia i kalibracji modelu przepływu wód podziemnych w rejonie ujęcia wod podziemnych w Koninie. Model wykonany w programie Visual Modflow obejmował 5 warstw modelowych (3 warstwy wodonośne i 2 warstwy rozdzielające). Do kalibracji modelu początkowo zastosowano ręczną metodę "prób i błędów", uzyskując mało zadowalające wyniki zgodności położenia zwierciadła wody w punktach obserwacyjnych z wartościami obliczonymi. Następnie przystąpiono do przeprowadzenia automatycznej kalibracji parametrow z zastosowaniem pakietu optymalizacyjnego PEST. Zgodność pomiędzy wysokością zwierciadła wody obserwowaną a obliczoną za pomocą modelu matematycznego wzrosła do zadowalającego poziomu.
Author Maria Grodzka (FEE / CEP)
Maria Grodzka,,
- Chair of Environmental Protection
, Wiktor Treichel (FEE / DISEQR)
Wiktor Treichel,,
- Department of Informationa Science and Environment Quality Research
Journal seriesGospodarka Wodna, ISSN 0017-2448
Issue year2013
No8
Pages311-316
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmodel przepływu wód podzienych, kalibracja modelu, metoda prób i błędów, PEST
URL http://www.sigma-not.pl/publikacja-78414-kalibracja-modelu-przep%C5%82ywu-w%C3%B3d-podziemnych-na-przyk%C5%82adzie-uj%C4%99cia-miejskiego-w-koninie-gospodarka-wodna-2013-8.html
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 22-02-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 22-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?