Wpływ dodatku upłynniaczy na właściwości reologiczne mas lejnych do produkcji lekkich proppantów ceramicznych

Marcin Małek , Paweł Wiśniewski , Mateusz Koralnik , Szymańska Joanna , Jarosław Mizera , Krzysztof Kurzydłowski

Abstract

Obecnie w polskim przemyśle dąży się do eksploracji oraz wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii, którym mogą być złoża gazu łupkowego. Opublikowane badania stanowią jedną z pierwszych prac, których tematyką jest otrzymywanie lekkich proppantów ceramicznych z użyciem suszarni rozpyłowej do wydobycia gazu łupkowego. Praca prezentuje rezultaty badań właściwości relologicznych ceramicznych mas lejnych na bazie polskich surowców (gliny, kaolinu i boksytu). Na bazie tych trzech glin wytworzono masę ceramiczną o odpowiednich proporcjach (ozn. „PW). DO modyfikacji reologicznych właściwości badanych mas użyto czterech upłynniaczy: D-Sorbitol, Dispex A40, Duramax 3005 i THH jako wodne 10% roztwory. Dodatek środków upłynniających wynosił 0,25% wag. W stosunku do fazy stałej. Udział fazy stałej wynosił 50% wag. Standardowe wyniki badań przemysłowych takie jak: pH, lepkość względna oraz lepkość dynamiczna zostały przedstawione w artykule. Dla lepszej charakteryzacji materiałów użytych do wytworzenia mas ceramicznych zostały wykonane badania: SEM, wielkość ziarna, potencjał Zeta. Mieszanki ceramiczne do produkcji proppantów zostały wykonane w klimatyzowanych laboratorium, przy użyciu mieszadła mechanicznego. Czas mieszania wynosił 3h. Uzyskane wyniki pokazały iż nowe „PW” mieszanki ceramiczne są stabilne w czasie i spełniają standardowe założenia przemysłowe. Ich właściwości są bardzo obiecujące i mogą zostać w przyszłości wykorzystane do produkcji lekkich proppantów ceramicznych.
Author Marcin Małek (FMSE / DMD)
Marcin Małek,,
- Division of Materials Design
, Paweł Wiśniewski (FMSE / DMD)
Paweł Wiśniewski,,
- Division of Materials Design
, Mateusz Koralnik (FMSE / DMD)
Mateusz Koralnik,,
- Division of Materials Design
, Szymańska Joanna (FMSE / DMD)
Szymańska Joanna,,
- Division of Materials Design
, Jarosław Mizera (FMSE / DMD)
Jarosław Mizera,,
- Division of Materials Design
, Krzysztof Kurzydłowski (FMSE / DMD)
Krzysztof Kurzydłowski,,
- Division of Materials Design
Pages28-33
Publication size in sheets0.5
Book Nyćkowiak Jędrzej, Leśny Jacek (eds.): Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2016, Materiały Konferencyjne – wiosna, część czwarta - Gdańsk, 2016, Poznań, Młodzi Naukowcy, ISBN 978-83-65362-42-1, 113 p.
Keywords in Polishpolskie surowce, wytwarzanie proppantów, masy ceramiczne, dodatek upłynniaczy, gaz łupkowy
Languagepl polski
Score (nominal)0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?