Analiza mikrostruktury i właściwości mechanicznych stopu magnezu AZ31 zmodyfikowanego wapniem po różnym stopniu odkształcenia

Monika Pastuszak , Bogusława Adamczyk-Cieślak , Jarosław Mizera

Abstract

W niniejszej pracy badaniu poddano przemysłowy stop magnezu AZ31 zmodyfikowany dodatkiem wapnia. Analizowany był wpływ stopnia odkształcenia na mikrostrukturę i właściwości mechaniczne dwóch prętów przeciśniętych do różnych średnic przy użyciu prasy KOBO. W celu identyfikacji składu fazowego badanych prętów przeprowadzono rentgenowską analizę fazową. Obserwacje mikrostruktury próbek wykonano na mikroskopie optycznym. Do wyznaczenia średnich wielkości ziaren wykorzystano program MicroMeter, natomiast w celu charakterystyki właściwości mechanicznych badanych materiałów, wykonano pomiary mikrotwardości. Zaobserwowano, że różny stopień deformacji miał wpływ na zmiany zarówno w mikrostrukturze jak i właściwościach próbek. Większy stopień deformacji doprowadził do powstania ziarna o średniej wielkości 4 μm, natomiast mniejszy – 2 μm. Różnice w mikrostrukturze mogą być wynikiem wpływu temperatury zwiększającej się w trakcie wyciskania prętów. W przypadku większego stopnia deformacji, mogło dojść do aktywacji dynamicznych procesów zdrowienia i rekrystalizacji, które doprowadziły do rozrostu ziaren
Author Monika Pastuszak (FMSE / DMD)
Monika Pastuszak,,
- Division of Materials Design
, Bogusława Adamczyk-Cieślak (FMSE / DMD)
Bogusława Adamczyk-Cieślak,,
- Division of Materials Design
, Jarosław Mizera (FMSE / DMD)
Jarosław Mizera,,
- Division of Materials Design
Pages124-127
Publication size in sheets0.5
Book Jerzy Pacyna (eds.): XLIV Prace Szkoły Inżynierii Materiałowej : Kraków–Rytro, 27–30 IX 2016 : monografia, 2016, Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, ISBN 978-83-63663-73-5
Keywords in PolishMagnez, AZ31, metoda KOBO, odkształcenie plastyczne, ekstruzja, mikrostruktura, mikrotwardość
Languagepl polski
File
w-1 Analiza mikrostruktury i właściwości mechanicznych stopu magnezu az31 zmodyfikowanego wapniem po różnym stopniu odkształcenia.pdf 648.16 KB
Score (nominal)0
ScoreMinisterial score = 0.0, 05-09-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?