Możliwości wykorzystania próbek po badaniu wytrzymałości na zginanie betonu do określenia jego wytrzymałości na ściskanie oraz na rozciąganie przy rozłupywaniu

M. Konopska-Piechurska , Wioletta Jackiewicz-Rek

Abstract

Quality control of hardened concrete is executed by taking a high amount of samples for tests. In this paper the analysis was performed, if there is the possibility of using the rectangular samples after testing of flexural strength for determination of other mechanical parameters of concrete for pavements. The subject of testswere two kinds of concrete for pavementswith themaximum nominal upper size of aggregate grains Dmax 8 mm (concrete used for upper layer of concrete pavement – GWN) and Dmax 22 mm (concrete used for bottom layer – DWN). Obtained results were subjected to statistical analysis.
Author M. Konopska-Piechurska
M. Konopska-Piechurska,,
-
, Wioletta Jackiewicz-Rek (FCE / ICE)
Wioletta Jackiewicz-Rek,,
- The Institute of Civil Engineering
Journal seriesMateriały Budowlane, ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X
Issue year2016
No8
Pages73-75
Publication size in sheets0.3
Keywords in Polishwytrzymałość na rozciąganie
Keywords in Englishsplitting strength, cut samples, samples after testing of flexural strength
Abstract in Polishkontrolę jakości stwardniałego betonu przeprowadza się, pobierając dużą liczbę próbek do badań. W artykule dokonano analizy możliwości wykorzystania próbek prostopadłościennych po badani uwytrzymałości na zginanie do oceny innych parametrów mechanicznych betonów nawierzchniowych. Przedmiotem badań były dwa rodzaje betonów nawierzchniowych o maksymalnym nominalnym wymiarze ziaren kruszywa Dmax 8 mm (beton stosowany w górnej warstwie nawierzchni betonowej –GWN) orazDmax 22mm(beton używany do dolnejwarstwy – DWN). Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej.
DOIDOI:10.15199/33.2016.08.19
Languagepl polski
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?