Analiza właściwości funkcjonalno -diagnostycznych urządzeń srk

Paweł Drózd

Abstract

The article presents the issue of functional control of railway traffic control devices. Was described a general structure of railway traffic control devices. Analysis of system functioning during performance of a task was made and was defined the possible fitness functional states of devices. Model of functional control of the system during exploitation and additional functional tests has been made. The results of this work will be the basis of a functional and diagnostic model necessary to generate the test and deter-mining the state of railway traffic control devices.
Author Paweł Drózd (FT / DTC)
Paweł Drózd,,
- Department of Traffic Control
Other language title versionsAnalysis of functional and diagnostic properties of railway traffic control devices
Journal seriesPrace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, ISSN 1230-9265
Issue year2016
No113
Pages121-130
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkontrola funkcjonowania, stan zdatności, urządzenia sterowania ruchem kolejowym
Keywords in Englishfunctional control, functional condition, railway traffic control devices
Abstract in PolishArtykuł przedstawia zagadnienie kontroli funkcjonowania urządzeń srk. Zaprezentowano ogólną strukturę urządzeń srk. Wykonano analizę funkcjonowania systemu podczas realizacji zadania i określono możliwe stany zdatności funkcjonalnej urządzeń. Zaprezentowano model kontroli funkcjonowania systemu podczas jego użytkowania i dodatkowych testów funkcjonalnych. Wyniki tych prac będą podstawą opracowania modelu funkcjonalno-diagnostycznego urządzeń srk niezbędnego do generowania testów i określania stanu urządzeń sterowania ruchem kolejowym.
URL http://www.wt.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Prace-Naukowe-Politechniki-Warszawskiej-Transport/Zeszyty/Zeszyt-113
Languagepl polski
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 7.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?