Metody i algorytmy obszarowego sterowania ruchem drogowym

Piotr Kawalec , Sylwia Sobieszuk–Durka

Abstract

Methods and algorithms area traffic control Abstract: The article presents selected methods of area traffic control and describes some ways to record’ srd algorithms. A traffic control algorithm for a real city area is presented, using computer aided methods graphs of finite automata, including hierarchical graphs have been used to specify the algorithm. Developed area control traffic algorithms have been specified in an FMS editor that allows verify the correctness of the algorithm in a functional computer simulation mode. The results of the specification and verification for developed algorithms and their implementations in FPGA devices have been quoted.
Author Piotr Kawalec (FT / DTC)
Piotr Kawalec,,
- Department of Traffic Control
, Sylwia Sobieszuk–Durka
Sylwia Sobieszuk–Durka,,
-
Journal seriesPrace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, ISSN 1230-9265, (B 4 pkt)
Issue year2011
Noz. 80
Pages21 – 48
Abstract in PolishW artykule przedstawiono wybrane metody obszarowego sterowania ruchem drogowym oraz opisano niektóre ze sposobów zapisu algorytmów srd. Dla rzeczywistego obszaru miasta zaprezentowano algorytm sterowania ruchem, utworzony z wykorzystaniem wspomagania komputerowego. Do specyfikacji algorytmu wykorzystano grafy przejść automatów skończonych, w tym grafy hierarchiczne. Opracowane algorytmy sterowania obszarowego zostały wyspecyfikowane w edytorze FSM, pozwalającym na weryfikację poprawności działania algorytmu w trybie funkcjonalnej symulacji komputerowej. Przytoczono wyniki specyfikacji i weryfikacji opracowanych algorytmów, oraz ich implementacji w programowalnych strukturach logicznych FPGA.
Languagepl polski
Score (nominal)4
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?