Badanie udarności standardowych zapraw cementowych

Joanna Wójkowska , Wiktor Szewczenko , Michał Papieżyński

Abstract

The following thesis is to present the results of a research conducted to recognise the phenomenon of impact strength for cement mortar. Next, the results were compared to the standard tensile strength in bending as well as to the compressive strength. The test samples prepared under the PN-EN-196-1:2005 standard has been used to carry out the research. The dependencies between tensile, compressive strengths and impact strength in time were the result of the research conducted. The correlation coefficient between all the results has been estimated. Based on the research carried out it can be concluded that the impact strength might be used to estimate the resistance of building structure.
Author Joanna Wójkowska (FCEMP / ICEn)
Joanna Wójkowska,,
- Insitute of Civil Engineering
, Wiktor Szewczenko (FCEMP / ICEn)
Wiktor Szewczenko,,
- Insitute of Civil Engineering
, Michał Papieżyński (FCEMP / ICEn)
Michał Papieżyński,,
- Insitute of Civil Engineering
Pages201-205
Publication size in sheets0.5
Book Krawczyńska-Piechna Anna (eds.): Aktualne problemy naukowo - techniczne budownictwa, 2016, Płock, Politechnika Warszawska, WBMiP, Instytut Budownictwa, ISBN 978-83-946540-0-9, 300 p.
Keywords in Polishzaprawy cementowe, udarowe zginanie, wytrzymałość, korelacja
Abstract in PolishW pracy zostały przedstawione wyniki badań mające na celu rozpoznanie zjawiska udarowego zginania dla zapraw cementowych. Następnie zostały one porównane ze standardowymi badaniami wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu i wytrzymałości na ściskanie. Do badań użyto próbek przygotowanych zgodnie z normą PN-EN-196-1:2005. Wynikiem badań było otrzymanie zależności pomiędzy wytrzymałościami a udarowym zginaniem z uwzględnieniem czasu. Wyznaczono również współczynniki korelacji pomiędzy wynikami uzyskanymi wszystkimi metodami. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że próba udarowego zginania może być wykorzystywana do oceny odporności konstrukcji budowlanych.
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 25-09-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?