Zieleń osiedlowa – pole konfliktu

Krystyna Ilmurzyńska

Abstract

The main objective of the article are the green areas of large housing estates. Recently the green areas have became the subject of conflict of interests between private developers, residents and environmentalists. The case study of Ursynów Północny in Warsaw indicates that space of a housing estate consists of different types of environment which can meet different demands and interests. The urban structure of an estate can become spatial framework for chanelling ongoing urban processes into sustainable development.
Author Krystyna Ilmurzyńska (FA / DFAUD)
Krystyna Ilmurzyńska,,
- Department of Fundamentals of Architectural and Urban Design
Journal seriesBuilder , ISSN 1896-0642
Issue year2018
No12
Pages42-45
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzieleń miejska, osiedla mieszkaniowe, miasto zrównoważone
Keywords in Englishurban green, housing estates, sustainable city
Abstract in PolishArtykuł podejmuje temat rosnącego znaczenia terenów zieleni osiedlowej w środowisku miejskim. W ciągu ostatnich lat zarysowuje się konflikt wartości i interesów dotyczący sposobu zagospodarowania terenów zielonych w osiedlach mieszkaniowych. Dotyczy on prawa do zabudowy przysługującego prywatnym właścicielom gruntu, zagospodarowania preferowanego przez mieszkańców oraz funkcji przyrodniczych i retencyjnych zieleni istotnych dla równoważenia procesów rozwojowych miasta. Powyższe trzy aspekty użytkowania terenów osiedlowych rozważane są na podstawie badań obszaru Ursynowa Północnego w Warszawie.
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 11-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?