Pathomorphological changes in the small intestine and liver of the European beaver (Castor fi ber L. 1758): a case study

Tomasz Niemiec , Karol Sikorowski , Witold Strużyński , Sławomir Paśko , Bartłomiej J. Bartyzel , Maciej Szmidt , Balcerak Marek , Januta Grzegorz , Bielecki Wojciech , Koczoń Piotr

Abstract

The aim of the study is to examine and describe the morphology and patomorphology of small intestine and liver of European beaver (Castor fiber). In natural environment beavers are in constant contact with various both internal and external parasites. Histological analysis revealed the pathological changes within the digestive track and liver indicating long-term infl ammation. It was hypothesized that the observed infl ammation was caused by the parasites not related to beavers so far.
Author Tomasz Niemiec
Tomasz Niemiec,,
-
, Karol Sikorowski
Karol Sikorowski,,
-
, Witold Strużyński
Witold Strużyński,,
-
, Sławomir Paśko (FM / IMPh)
Sławomir Paśko,,
- The Institute of Micromechanics and Photonics
, Bartłomiej J. Bartyzel - Warsaw University of Life Science (SGGW)
Bartłomiej J. Bartyzel,,
-
, Maciej Szmidt ()
Maciej Szmidt,,
-
, Balcerak Marek
Balcerak Marek,,
-
, Januta Grzegorz
Januta Grzegorz,,
-
, Bielecki Wojciech
Bielecki Wojciech,,
-
, Koczoń Piotr
Koczoń Piotr,,
-
Journal seriesAnnals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW - Agriculture, ISSN 1898-6730
Issue year2016
Vol55
No2
Pages229-234
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishbóbr, jelito cienkie, wątroba, patologia, pasożyty
Keywords in Englishbeaver, small intestine, liver, pathology, parasites
Abstract in PolishCelem niniejszej pracy jest zbadanie i opisanie morfologii i patomorfologii jelita cienkiego i wątroby bobra europejskiego (Castor fiber). W naturalnym środowisku bobry są w stałym kontakcie z różnymi pasożytami zarówno wewnętrznymi jak i zewnętrznymi. Analiza histologiczna wykazała zmiany patologiczne w obrębie przewodu pokarmowego i wątroby wskazujące długoterminowy stan zapalny. Założono, że obserwowany stan zapalny został spowodowany przez pasożyty nie wiązane z bobrem do tej pory.
Languageen angielski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 12-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 12-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?