Badania właściwości reologicznych sztucznego śluzu oskrzelowego i ich wpływu na transport masy w układzie oddechowym

Katarzyna Ewa Dobrowolska , Katarzyna Szamer , Tomasz Robert Sosnowski

Abstract

W pracy przebadano właściwości reologiczne modelowego śluzu oskrzelowego oraz ich zmiany pod wpływem wybranych nanocząstek, w tym agregatów występujących w spalinach silnika Diesla oraz cząstek ditlenku ceru. Wyniki wskazują, że przy określonych poziomach stężeń cząstek dochodzi do zaburzenia właściwości reologicznych śluzu w sposób specyficzny dla każdego rodzaju cząstek. Sugeruje to potencjalny wpływ wdychanych zanieczyszczeń pyłowych na właściwości śluzu i procesy transportu masy w drzewie oskrzelowym.
Author Katarzyna Ewa Dobrowolska (FCPE / CIPE)
Katarzyna Ewa Dobrowolska,,
- Chair of Integrated Process Engineering
, Katarzyna Szamer (FCPE)
Katarzyna Szamer,,
- Faculty of Chemical and Process Engineering
, Tomasz Robert Sosnowski (FCPE / CIPE)
Tomasz Robert Sosnowski,,
- Chair of Integrated Process Engineering
Journal seriesInżynieria i Aparatura Chemiczna, ISSN 0368-0827, (B 7 pkt)
Issue year2018
Vol57
No3
Pages55-56
Publication size in sheets0.3
Keywords in Polishreologia śluzu, transport płucny, cząstki nanostrukturalne
URL http://inzynieria-aparatura-chemiczna.pl/pdf/2018/2018-3/InzApChem_2018_3_055-056.pdf
Languagepl polski
File
Dobrowolska K. (i in.) - Badania właściwości reologicznych...pdf 316.39 KB
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 7.0, 11-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 11-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back